ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ управління екології та природних ресурсів 

Житомирської обласної державної адміністрації

10.08.2015№10-ОД

(у редакції наказу 12.01.2017 №2-ОД)

 

ІНФОРМАЦІЙНА  КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ  ПОСЛУГИ

 

Видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

 (назва адміністративної послуги)

 

Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної  адміністрації

 (найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ’ЄКТА НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

1.

Найменування та місце знаходження

суб’єкта надання

 адміністративної послуги

 

Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації

 

10014, м. Житомир, вул. Театральна 17/20

 

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання

адміністративної послуги

 

Понеділок, середа, четвер : з 9.00 до 18.00

Вівторок: з 9.00 – 18.00

П'ятниця: з 9.00 - 16.45

Перерва з 13.00 до 13.45

Вихідні: субота, неділя:

 

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та 

веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

 

(0412) тел: 22-08-24

E-mail: pryroda@ecology.zt.gov.ua 

 

Інформація про Центр надання адміністративних послуг Житомирської міської ради

4.

Найменування та місце знаходження

центру надання адміністративних послуг

 

Центр надання адміністративних послуг Житомирської міської ради (ЦНАП)

 

10014, м. Житомир, вул. Михайлівська, 4,

Тел. 47-06-15

5.

Інформація про режим роботи центру надання адміністративних послуг

 

 

Понеділок, середа, четвер : з 9.00 до 18.00

Вівторок: з 9.00 - 20.00

П'ятниця: з 9.00 - 17.00

Субота: з 8.00 год до 15.00

Без перерви Вихідні: неділя.

6.

Телефон/факс, адреса електронної пошти та веб-сайт

 

(0412) тел: 47-46-68, 47-06-15

E-mail: administrator-cnap@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

7.

Закони України

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 р.

Закон України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» від 08.07.2011 р. п. 30.

Закон України ”Про охорону атмосферного повітря“ від 16.10.1992 р. ст. 11

 Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 26.06.1991 р.

8.

Акти

 Кабінету Міністрів України

 

- Постанова Кабінету Міністрів України         № 302 від 13.03.02 р. ”Про затвердження порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян – підприємців, які отримали такі дозволи”.

9.

Акти

 центральних органів

виконавчої влади

 

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від 09.03.2006 р. «Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців».

- Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України №7 від 10.02.1995 р. «Про затвердження інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві».

-  Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України №317 від 16.08.2004 р. «Про затвердження Переліку типів устаткування, для яких розробляються нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел».

- Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №266 від 30.05.2006 р. «Про затвердження форми дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, дозволу про внесення змін до дозволу на викиди забруднюючих речовин, заяв на одержання дозволу на викиди».

- Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №309 від 27.06.2006 р. «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел».

10.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 09.04.2015 № 116 „Про зміну найменувань та утворення структурних підрозділів обласної державної адміністрації”.

Умови отримання адміністративних послуг

11.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Звернення суб'єкта господарювання до управління екології та природних ресурсів (через ЦНАП)

12.

Вичерпний перелік документів,

на підставі яких, можливе  отримання адміністративної послуги

Для отримання дозволу для підприємств віднесених до ІІ, ІІІ групи:

1.      Заява встановленого зразка про видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

2.      Рішення Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області щодо можливості/неможливості видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

3.      Оригінал повідомлення, розміщеного в місцевих друкованих засобах масової інформації, про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

4.      Повідомлення місцевої держадміністрації або міської ради (міст обласного значення) про наявність або відсутність зауважень  громадських організацій та окремих громадян, щодо наміру суб’єкта господарювання отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

5.              Звіт по інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві.

6.      Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин.

7.      Електронна форма документів (типові форми ХМL схем).

13.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

1. Звернення суб’єкта господарювання до центру надання адміністративних послуг із заявою на видачу документу дозвільного характеру та передача державному адміністратору пакету документів.

2. Формування державним адміністратором дозвільної справи, занесення даних до реєстру.

3. Передача державним адміністратором зареєстрованої заяви та пакету документів заявника управлінню екології та природних ресурсів облдержадміністрації для видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

14.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно 

15.

Строк надання

адміністративної послуги

 

Протягом 10 робочих днів без урахування: 15 календарних днів з дати надходження документів, протягом яких Держпродспоживслужба, її територіальні органи приймають рішення щодо можливості/неможливості видачі дозволу (п. 6 Постанови Кабінету Міністрів України № 302 від 13.03.02 р. “Про затвердження порядку проведення й оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря  стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, які отримали такі дозволи”).

16.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Відповідно до ч. 5 ст. 4-1 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, підставами для відмови у видачі документа дозвільного характеру є:

- подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком;

- виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;

- негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.

Законом можуть встановлюватися інші підстави для відмови у видачі документа дозвільного характеру.

17.

Результат надання адміністративної послуги

1.       Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
2. Письмове повідомлення суб’єкта господарювання про відмову у видачі дозволу.

18.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто

19.

Примітка

У разі усунення суб’єктом господарювання причин, що стали підставою для відмови у видачі документа дозвільного характеру, повторний розгляд документів здійснюється дозвільним органом у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня отримання відповідної заяви суб’єкта господарювання, документів, які засвідчують усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі документа дозвільного характеру, якщо інше не встановлено законом (Абзац восьмий частини п’ятої статті 4-1 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”).

 

 

 

Начальник відділу регулювання

природокористування                                                                       В.В.Ковтонюк