Весь контент цього сайту доступний за ліценцією Creative Commons Attribution 4.0 International license.

ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ:

ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ:Закон України "Про доступ до публічної інформації"

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації "

Закон України "Про звернення громадян"

 


   Метою Закону України «Про доступ до публічної інформації» є забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.


       До інформації з обмеженим доступом, розпорядником якої суб’єкт владних повноважень (далі – СВП), відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відносяться:

– конфіденційна інформація – надана СВП фізичною чи юридичною особою, яка встановила обмеження щодо її поширення. Відповідно до статті 11 Закону України «Про інформацію» до конфіденційної інформації, яка не підлягає поширенню, належать також дані про національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я, а також адреса, дата і місце народження особи;

– таємна інформація – інформація, що містить державну, лікарську, банківську, комерційну, професійну таємницю, таємницю голосування та усиновлення, іншу передбачену законом таємницю, за незаконне поширення такої інформації передбачена кримінальна відповідальність;

– службова інформація.

__________________________________________________________________

Надання публічної інформації управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації здійснюється у відповідь на запит на отримання публічної інформації.

 

ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАПИТУ

Письмово: 10012, м. Житомир, вул. Театральна, 17/20, Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації (на конверті вказувати «Публічна інформація»);

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді:

- Від фізичної особи;  (зразок)

- Від юридичної особи;  (зразок)

- Від об'єднань громадян;  (зразок)


Телефон, факс: 
(0412) 22-08-24

Електронна пошта:  pryroda@ecology.zt.gov.ua