Оцінка впливу на довкілля

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля суб’єктів господарювання

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля суб’єктів господарювання

Висновки з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності суб’єктів господарювання

Звіти про громадське обговорення планованої діяльності суб’єктів господарювання

Інформація до відома