Управління екології та природних ресурсів Житомирської ОДА

Картинки по запросу фото зима Житомирська область

ОГЛЯД

СТАНУ ДОВКІЛЛЯ

В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ІV  квартал 2016 року

 

Стан атмосферного повітря

(грудень 2016р.)

Моніторинг забруднення атмосферного повітря в місті  Житомирі у грудні здійснювався на двох стаціонарних постах за вмістом трьох основних домішок:  завислих речовин, діоксиду сірки та діоксиду азоту. Вміст оксиду вуглецю через поломку приладу не визначався. Специфічні домішки* – вісім важких металів визначались на одному посту.

У грудні Житомирським ЦГМ відібрано 200 проб атмосферного повітря,  які були проаналізовані в лабораторіях Центральної геофізичної обсерваторії.

За даними спостережень перевищення середньодобової гранично допустимої концентрації (ГДКс.д.**) відмічалось як завжди з діоксиду азоту, середньомісячна концентрація якого була на рівні 2,0 ГДКс.д. (табл.).

Середньомісячні концентрації інших визначаємих домішок складали: з завислих речовин    0,9 ГДКс.д.,  з  діоксиду сірки     0,8 ГДКс.д.

Максимальні концентрації становили: з діоксиду азоту – 0,9 ГДКм.р., з завислих речовин – 0,4 ГДКм.р., з діоксиду  сірки – 0,1 ГДКм.р.

Середньомісячні концентрації діоксиду сірки були дещо вищими на ПСЗ №2 (вул. Михайла Грушевського), завислих речовин – на ПСЗ № 1 (вул. Вітрука).  Вміст діоксиду азоту був однаковим на обох постах спостережень.

Таблиця. Середньомісячні і максимальні концентрації забруднювальних речовин в атмосфері Житомира (в кратності середньодобових та максимально разових ГДК) за грудень 2016р. і в порівнянні з груднем 2015р.

 

 

Середньомісячні концентрації

Максимальні концентрації

Домішки

Номери постів (ПСЗ)

По місту

Номери постів (ПСЗ)

По місту

 

№ 1

№ 2

2016р.

2015 р.

№ 1

№ 2

2016р.

2015 р.

Завислі речовини

0,9

0,8

0,9

0,9

0,4

0,4

0,4

0,4

Діоксид сірки

0,8

0,9

0,8

0,6

0,1

0,1

0,1

0,1

Діоксид азоту

2,0

2,0

2,0

1,8

0,9

0,9

0,9

0,7

 

У порівнянні з листопадом 2016р. вміст забруднювальних речовин у повітрі міста не змінився.

Порівняно з груднем 2015р. вміст діоксиду азоту та діоксиду сірки підвищився,  завислих речовин – не змінився.

Таблиця. Середньомісячні і максимальні концентрації забруднювальних речовин в атмосфері Житомира (в кратності середньодобових та максимально разових ГДК) за грудень 2016р. і в порівнянні з груднем 2015р.

 

 

Середньомісячні концентрації

Максимальні концентрації

Домішки

Номери постів (ПСЗ)

По місту

Номери постів (ПСЗ)

По місту

 

№ 1

№ 2

2016р.

2015 р.

№ 1

№ 2

2016р.

2015 р.

Завислі речовини

0,9

0,8

0,9

0,9

0,4

0,4

0,4

0,4

Діоксид сірки

0,8

0,9

0,8

0,6

0,1

0,1

0,1

0,1

Діоксид азоту

2,0

2,0

2,0

1,8

0,9

0,9

0,9

0,7

 

     У порівнянні з листопадом 2016р. вміст забруднювальних речовин у повітрі міста не змінився. Порівняно з груднем 2015р. вміст діоксиду азоту та діоксиду сірки підвищився,  завислих речовин – не змінився.

Динаміка вмісту середньомісячних концентрацій ЗР в атмосферному повітрі м. Житомира (у кратностях ГДК) наведена на мал. 1.

Мал.1

 

 

Стан забруднення поверхневих вод

(грудень 2016р.)

Оцінка якості поверхневих вод здійснювалася на основі аналізу інформації стосовно величин гідрохімічних показників у порівнянні з відповідними значеннями їх гранично-допустимих концентрацій та фоновими показниками.

Інформацію про стан забруднення поверхневих вод у ІV кварталі надали Житомирське обласне управління водних ресурсів, КП «Житомирводоканал», КП «Водоканал» Коростенської міської ради, КП Новоград-Волинської міської ради «ВУВКГ», МКП «Бердичівводоканал», Центральна геофізична обсерваторія.

Перевищення гранично допустимої концентрації за нормами ДСанПіН № 4630-88 для поверхневих вод водних об’єктів господарсько-питного та культурно-побутового водокористування протягом грудня спостерігалося по усіх питних водозаборах за показниками БСК5 (біохімічне споживання кисню) і ХСК (хімічне споживання кисню), заліза загального в р.Возня та Случ, вмістом марганцю - в річці Ірша (Малинське водосховище).

Порівняно з аналогічним періодом минулого року коли показник ХСК у питних водосховищах знаходився на рівні від 25,4 до 31,7 мгО2/дм3, зараз цей показник складає 26,43 до 43,92 мгО2/дм3 (ГДК 15,0 мгО2/дм³) , а БСК5 - від 2,78 до 3,14 мгО/дм3, на даний час – від 2,72 до 4,08 мгО/дм3 (ГДК 2,26 мг/дм³).

Максимальні значення цих показників визначались у водосховищі «Відсічне» на р.Тетерів, по інших створах гідрохімічні показники знаходяться у межах середньорічних значень.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року фіксується зниження заліза загального в Малинському водосховищі на р.Ірша з 0,31 до 0,20 мг/дм3 та Іранському водосховищі з 0,32 до 0,21 мг/дм³, а також в р.Тетерів з 0,29 до 0,23 мг/дм³.

В Малинському водосховищі на річці Ірша і надалі вміст марганцю перевищує гранично допустиму концентрацію в 1,7 раза, але порівняно з аналогічним періодом минулого року він знизився з 0,284 до 0,172 мг/дм³.

Середні концентрації поширених забруднюючих речовин по водозабору Відсічне р.Тетерів м.Житомира наведені на мал. 2:

Мал.2

У створі водозабору м. Новоград-Волинського (р.Случ) вода відповідає нормам господарсько-питного водокористування. Середні концентрації поширених забруднюючих речовин наведені на мал. 3:

Мал. 3

Середні концентрації поширених забруднюючих речовин у створі водозабору м. Малин та смт Іршанськ (Іршанське водосховище - р. Ірша та Вознянське водосховище - р. Возня) наведені на мал. 4:

Мал.4

 

Оцінка забрудненості поверхневих вод

Результати хімічних аналізів води за червень свідчать про наступне.

Вміст розчиненого кисню знаходився на рівні 10,0 - 13,68 мг/дм³ при нормі не нижче 4,0 мг/дм³, а температура поверхневої  води – 0-5 °С.

За даними моніторингу поверхневих вод, проведеного КП “Житомирводоканал” в ІV кварталі 2016 р. забруднення р. Тетерів та р. Кам'янка недостатньо очищеними стічними водами не зафіксовано.

В пробах води р. Тетерів 500 м вище скиду № 2 та 500 м нижче скиду № 2 вміст розчинного кисню 10,97-10,13 мгО2/дм3. По ХСК в 1,4 р., БСК5 в 1,4 р., залізу в 1,04 р. (р. Тетерів нижче скиду № 2) поверхнева вода не відповідає нормативам СанПин №4630-88.

         За результатами хімічних досліджень р. Тетерів 500 м вище та 500 м нижче скиду № 5 вміст розчинного кисню 10,23-9,89 мгО2/дм3. По показниках ХСК в 1,43, БСК5 в 1,45 р., залізу в 1,07 р. поверхнева вода не відповідає господарсько-побутовим нормативам (СанПин №4630-88).

         В поверхневих водах р. Кам'янка вміст розчиненого кисню 10,3-10,05 мгО2/дм3. Перевищення ГДК (ОБУВ) по азоту амонійному становить 3,01 р., залізу – 3,62 р., ХСК – 1,39 р, БСК5 – 1,4 р, фосфатах – 6,76 р.

 

Радіаційний стан

(грудень 2016р.)

За даними обласного центру з гідрометеорології та обласної санітарно–епідеміологічної станції середньомісячний рівень гамма-фону по області в грудні становив – 14 мкР/год, що не перевищує нормативних показників та залишається на рівні значень попередніх місяців.

Найвищий рівень природного гамма-фону зафіксований у Коростенському районі – 18 мкР/год; найменший – 12 мкР/год у Новоград-Волинському районі. 

Радіоактивне забруднення атмосферного повітря Житомирської області:

Мал.5* -  Інформація про вміст специфічних домішок у повітрі надається у довідці раз у квартал.

 

** - згідно РД 52.04-186-89 середньодобові ГДК стосуються тривалої дії забруднювальних домiшок і з цими ГДК порівнюються середньомісячні концентрації; максимально разовi ГДК відносяться до випадків відбору проб протягом 20 хвилин і з цими ГДК порівнюються разові концентрації домішок.