Ратифіковано Протокол про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті

 

Законом України від 01.07.2015р. № 562-VIII Верховна Рада України постановила ратифікувати Протокол про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті, учинений 21 травня 2003 року в м. Києві.

Сторони цього Протоколу, визнаючи важливість урахування екологічних міркувань, у тому числі пов’язаних зі здоров’ям населення, для розробки й прийняття планів і програм і, певною мірою, політики й законодавства;

усвідомлюючи, таким чином, важливість забезпечення участі громадськості в стратегічній екологічній оцінці;

підтверджуючи переваги для здоров’я та добробуту теперішнього та майбутніх поколінь, які матимуть місце, якщо необхідність охорони та зміцнення здоров’я будуть ураховуватись як невід’ємна частина стратегічної екологічної оцінки, та відзначаючи з удячністю роботу, яка виконується Всесвітньою організацією охорони здоров’я в цьому зв’язку,

розуміючи необхідність і важливість зміцнення міжнародного співробітництва у сфері оцінки транскордонних екологічних, у тому числі пов’язаних зі здоров’ям населення, наслідків запропонованих планів і програм і, певною мірою, політики й законодавства,

домовилися про те, що метою цього Протоколу є забезпечення високого рівня захисту навколишнього середовища, зокрема здоров’я населення, шляхом:

а) забезпечення такого стану, коли екологічні питання, зокрема пов’язані зі здоров’ям населення, ретельно враховуються під час розробки планів і програм;

b) сприяння розглядові питань занепокоєності стосовно екологічних проблем, зокрема пов’язаних зі здоров’ям населення, під час розробки політики й законодавства;

с) установлення чітких, прозорих та ефективних процедур стратегічної екологічної оцінки;

d) забезпечення участі громадськості в стратегічній екологічній оцінці, а також

е) урахування за допомогою цих засобів питань занепокоєності стосовно екологічних проблем, у тому числі пов’язаних зі здоров’ям населення, під час заходів і в документах, які розробляються для забезпечення дальшого сталого розвитку та інше.

 

Весь текст Протоколу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_b99/paran2#n2