ДО УВАГИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ!  

    

       Інформуємо, що з 18 грудня 2017 року вводиться в дію Закон України „Про оцінку впливу на довкілля” ( далі – Закон ) , крім цього з вказаної дати втрачає чинність Закон України „Про екологічну експертизу” та набирають чинності зміни до ряду законодавчих актів.
       Звертаємо увагу, що суб’єктами оцінки впливу на довкілля ( далі - ОВД ) є суб’єкти господарювання, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, які є замовниками планованої діяльності і для цілей Закону прирівнюються до суб’єктів господарювання.


       Здійснення ОВД з введенням в дію Закону буде обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті 3 Закону.

Під планованою діяльністю розуміється планована господарська діяльність, що включає будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення, розширення, перепрофілювання, ліквідацію ( демонтаж ) об’єктів, інше втручання в природне середовище.

Законодавець передбачив уповноважений центральний орган виконавчої влади (Міністерство екології та природних ресурсів України ) та уповноважений територіальний орган ( відповідний підрозділ з питань екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації ) , на які покладені функції здійснення ОВД.

Мінприроди здійснюватиме ОВД у випадках, визначених частинами третьою та четвертою статті 5 Закону, а підрозділи з питань екології та природних ресурсів обласних державних адміністрацій (далі – територіальний підрозділ ОДА ) здійснюватимуть ОВД видів планованої діяльності та об’єктів, які віднесені Законом до другої категорії (див. ч. 3 статті 3 Закону ).

   

Що треба знати суб’єкту господарювання, планована діяльність та об’єкт якого підлягають ОВД :

 

1.Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою та третьою статті 3 Закону, без ОВД та отримання рішення про провадження планованої діяльності.


      2. Суб’єкт господарювання інформує територіальний підрозділ ОДА про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля шляхом подання повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД ( Спосіб подання та оприлюднення повідомлення, його зміст визначені в статті 5 Закону ).


      3. Суб’єкт господарювання має право самостійно (з дотриманням вимог частини другої статті 5 Закону ) подати повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД, безпосередньо до Мінприроди з метою отримання його висновку з ОВД.


      4. У разі отримання зауважень і пропозицій громадськості, які надійшли на адресу територіального підрозділу ОДА, їх копії мають бути надіслані до суб’єкта господарювання.


      5. Суб’єкт господарювання забезпечує підготовку звіту з ОВД, при підготовці якого враховує повністю, враховує частково або обґрунтовано відхиляє зауваження і пропозиції громадськості, надані в процесі громадського обговорення повідомлення про плановану діяльність (структура звіту з ОВД див. ч.2 ст.6 Закону).


      6. Суб’єкт господарювання несе відповідальність за достовірність наведеної в звіті з ОВД інформації.


      7. Суб’єкт господарювання подає звіт з ОВД та оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД на паперових носіях та в електронному вигляді та іншу додаткову інформацію, необхідну для розгляду звіту до : територіального підрозділу ОДА ( для планованої діяльності та об’єктів другої категорії, згідно з переліком у ч.3 ст.3 Закону );
Мінприроди
 ( у випадках, визначених частинами третьою та четвертою статті 5 Закону ).

 

8. Суб’єкт господарювання забезпечує доступ громадськості до звіту з ОВД в порядку, передбаченому статтею 4 Закону. (Витрати, пов’язані з проведенням громадського обговорення, несе суб’єкт господарювання ).

 

9. Висновок з оцінки впливу на довкілля надається суб’єкту господарювання безоплатно протягом 25 робочих днів з дня завершення громадського обговорення, а в разі здійснення процедури оцінки транскордонного впливу - з дня завершення цієї процедури. До висновку з ОВД додається звіт про громадське обговорення. Висновок з оцінки впливу на довкілля є обов’язковим до виконання.

 

         10. Висновок з ОВД втрачає силу через 5 років у разі, якщо не було прийнято рішення про провадження планованої діяльності.

 

         11. Звіт з ОВД, звіт про громадське обговорення та висновок з ОВД подаються суб’єктом господарювання до органу державної влади або органу місцевого самоврядування для отримання їх рішення про провадження планованої діяльності, яке є підставою для початку провадження цієї діяльності.

 

Крім цього звертаємо увагу, що згідно з вимогами Закону:

·                     нормативно-методичне забезпечення та стандартизацію підготовки звіту з ОВД здійснює Мінприроди (ч.9 ст.6 Закону ) ;

·                     порядок проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля встановлює Кабінет Міністрів України (ч.9 ст.7 Закону ) ;

·                     порядок передачі документації для надання висновку з ОВД та порядок фінансування ОВД затверджуються Кабінетом Міністрів ;

·                     порядок ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля визначається Кабінетом Міністрів України.

·                     порядок проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля встановлює Кабінет Міністрів України (ч.9 ст.7 Закону ) ;

·                     порядок передачі документації для надання висновку з ОВД та порядок фінансування ОВД затверджуються Кабінетом Міністрів ;

·                     порядок ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля визначається Кабінетом Міністрів України.