ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ

ДЕРЖАВНОМУ АГЕНТСТВІ

ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

Від 09.11.2017 №1

Обласним радам

Облдержадміністраціям

Міськвиконкомам

Райдержадміністраціям

Районним, селищним та сільським радам

Об’єднаним територіальним громадам

 

На засіданні громадської ради при Державному агентстві водних ресурсів України, яке відбулося 9 листопада 2017 року, було розглянуто питання щодо стану малих річок України.

Громадська рада при Держводагентстві висловлює свою занепокоєність тим, що в останні роки спостерігається пересихання русел малих річок, а деякі річки зникають взагалі. З кожним роком погіршення екологічного стану малих річок набуває все більших масштабів.

Природне зниження водності, а також штучне зарегулювання русел малих річок ставками негативно впливають на стан екосистеми малих річок. Необґрунтоване будівництво штучних водойм призвело до значного ускладнення гідрологічного режиму малих річок.

Також останнім часом спостерігається стала тенденція щодо збільшення забруднення водних об’єктів внаслідок неупорядкованого водовідведення стічних вод населених пунктів, господарських об’єктів і сільськогосподарських угідь. Наявна велика кількість застарілих очисних споруд і технологічних схем очистки, зношених каналізаційних мереж, більшість з яких знаходиться в аварійному стані. Очисні споруди водопровідно-каналізаційного господарства потребують капітального ремонту і реконструкції. На разі вони є джерелом додаткової екологічної небезпеки для малих річок.

Черговою проблемою для малих річок є нинішня структура земельних угідь, яка призводить до високого ступеня трансформації ландшафтів. Екологічно збалансовані природні ландшафти замінені на спрощені і нестабільні агроландшафти. Норми законодавства щодо обмеження використання прибережних захисних смуг та водоохоронних зон не дотримуються, це призвело до зменшення природних угідь вздовж річок - лісових насаджень, луків, заплав тощо.

Тому приведення малих річок до їх природного стану, тобто відновлення (ренатуралізація), є актуальною необхідністю повернення малих річок до життя. Разом з цим ренатуралізація передбачає:

соціально-екологічно обґрунтоване нормування зарегулювання річок штучними водоймами (паралельно вирішується проблема збільшення водності річки та протипаводкового захисту населення);

захист від забруднення малих річок неочищеними стоками (вирішується проблема охорони здоров’я місцевих мешканців та збільшення біорізноманіття тощо);

адаптація до зміни клімату та «виживання» річок в умовах прогнозованого зменшення водності;

створення екологічних коридорів, а також відновлення природних місць відпочинку і рекреації для населення,

На 2018 рік з державного бюджету на виконання природоохоронних та протипаводкових заходів передбачено 0,2 мли. гри., що становить лише 0.03 % від потреби за Загальнодержавною цільовою програмою розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року. Це унеможливлює здійснення Держводагентством у повному обсязі будь-яких природоохоронних та протипаводкових заходів. Але виконання зазначених заходів можливе у межах реалізації інших державних та регіональних програм природоохоронного спрямування при їх належному фінансуванні, зокрема за рахунок коштів місцевого бюджету, оскільки екологічний податок у розмірі 80%  спрямовується саме до місцевого бюджету.

Зважаючи на викладене вище, громадська рада при Держводагентстві звертається до вас з проханням:

-  розробити регіональні програми відновлення малих річок з врахуванням результатів інвентаризації гідротехнічних споруд і штучних водойм на малих річках;

-  забезпечити фінансування з обласних та місцевих бюджетів для реалізації заходів щодо екологічного оздоровлення малих річок України шляхом проведення їх ренатуралізації, яка в першу чергу передбачає оптимізацію кількості, штучних водойм на малих річках та зменшення зарегульованості русел штучними водоймами і безгоспними аварійно-небезпечними гідротехнічними спорудами.

Разом з цим просимо звернути увагу, що заходи з розчистки русел річок без запровадження комплексного підходу до відновлення природного стану річок не дадуть очікуваних результатів.

 

 

З повагою

голова громадської ради при Держводагентстві                                  Л. Гричулевич