10 грудня відзначаємо день прав людини

 

Цей день знаменує прийняття Загальної Декларації прав людини в 1948р. До основних (фундаментальних) прав людини належить також і право на чисте та безпечне для життя і здоров'я навколишнє природне середовище.

Згідно з Законом, громадянин України має право на: безпечне для життя і здоров'я навколишнє природне середовище; об'єднання в громадські природоохоронні формування; одержання в установленому порядку повної та достовірної екологічної інформації тощо.

У ст. 50 Конституції України записано: «Кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення».

Орхуська конвенція визнає право кожного громадянина на здорове навколишнє середовище, а також визначає наші обов'язки по його охороні. Її мета - зробити так, щоб кожна людина жила в сприятливому для її здоров'я та добробуту довкіллі. Це відноситься не тільки до нашого, а й до майбутніх поколінь.

Кожен може запитувати будь-яку екологічну інформацію, яка є будь-якій державній чи приватній організації, яка виконує функції з надання послуг населенню. Визначення екологічної інформації носить широкий характер і включає інформацію про будь-яку частину навколишнього середовища: повітря, вода, ґрунти, біологічне різноманіття.

Порушення права на доступ і до інформації і на участь у процесі прийняття рішень є достатньою підставою для звернення до суду. Представники громадськості можуть звертатися до суду, якщо було порушено закон або який-небудь компетентний орган не дотримується встановлених процедур. Доступ до механізмів перегляду винесених рішень повинен бути справедливим, неупередженим, своєчасним, безкоштовним або недорогим. Остаточні рішення повинні бути запротокольовані в письмовій формі і мати обов'язкову силу для даного державного органу.

Відповідно до Конвенції, представники громадськості повинні мати можливість оскаржити будь-яке порушення законодавства в галузі охорони навколишнього середовища.