16 вересня –

 День захисту озонового шару

 

На виконання вимог Монреальського протоколу Постановою Кабінету Міністрів України 04.03.2004р. за № 256 затверджена "Програма припинення виробництва та використання озоноруйнівних речовин на 2004-2030 роки на Україні".

У процесі забезпечення регульованого переходу підприємств на використання озонобезпечних замінників і технологій враховуються світові тенденції у цій сфері, технічна та економічна доступність альтернативних речовин або технологій, а також зміни, що вносяться до Монреальського протоколу. Програмою передбачено припинення використання хлорфторвуглеводнів до 2014 р., галонів – до 2030р. та припинення споживання гідрохлорфторвуглеводнів до 2030 р.

Озоновий шар фільтрує сонячні проміння і попереджує шкідливий вплив ультрафіолетового проміння на поверхню землі, тим самим зберігаючи життя на планеті. Науково доведено, що проникнення до стратосфери штучно створених хімічних речовин, таких як хлорфторвуглеводні, бромхлорвуглеводні, бромистий метил, чотири хлористий вуглець, знищує озоновий шар Землі. Мільйони молекул озону руйнуються щохвилини, а наслідком цього процесу є збільшення кількості ультрафіолетового випромінювання, яке досягає поверхні Землі. Втрату озонового шару стратосфери, який захищає усе живе на землі від згубної дії ультрафіолетового випромінювання сонця, вважають однією з головних глобальних екологічних проблем ХХІ століття.