«Збережемо землю!»

 

Цього річ під гаслом «Збережемо Землю! Відновимо землі! Разом!» проходитиме Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухами, який відзначатимемо 17 червня.

У рамках Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням, Стороною якої є Україна, опустелювання розглядається як деградація земель під впливом будь-яких природних та антропогенних чинників.

Основними природними чинниками, що викликають розвиток зсувів на території області є: геологічна побудова, гідрогеологічні умови, рельєф місцевості, клімат, інтенсивність і контрастність неотектонічних рухів. В той же час такі процеси, як ерозія та абразія, порушують рівновагу схилу і виступають також одним з основних чинників зсувних процесів.

Боротьба з опустелюванням включає в себе діяльність, яка є частиною комплексного розвитку земельних ресурсів у посушливих, напівпосушливих і сухих субгумідних районах в інтересах стійкого розвитку і яка спрямована на:

– скорочення масштабів деградації земель;

– відновлення частково деградованих земель;

– відновлення потерпілих від опустелювання земель.

Основним напрямком з охорони земель, підвищення родючості ґрунтів і економії енергоресурсів повинні стати впровадження нових технологій вирощування сільськогосподарських культур, у тому числі ґрунтозахисних та енергозберігаючих, проведення робіт по вилученню з інтенсивного обробітку малопродуктивних, ерозійно-небезпечних земель, впровадження ґрунтозахисно-меліоративної та агроландшафтної організації території.