Інформацій звіт

про роботу Народицької районної спеціалізованої станції

по догляду за землями зони безумовного відселення по

виконанню визначених програмою робіт комплексу

контрзаходів по утриманню території зони та її реабілітації

за  звітний 2015 рік

 

               Робота станції протягом всього звітного періоду постійно спрямовувалася на  забезпечення успішного виконання робіт комплексу контрзаходів по утриманню території зони безумовного (обов’язкового )  відселення в обсягах  визначених програмою робіт на 2015 рік, погодженою з райдержадміністрацією, районною радою та затвердженою управлінням екології та природних ресурсів облдержадміністрації.

              Для забезпечення своєчасного та у повному об’ємі виконання запланованого, потягом 1 кварталу звітного періоду  дирекцією станції була проведена відповідна  підготовча робота. У відповідності з погодженим та затвердженим штатним розписом проведено укомплектування станції відповідними категоріями працівників, підписано контракти найму на роботу, договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, з працівниками проведено інструктивні заняття з питань охорони праці, пожежної безпеки, дотримання вимог норм виробничої санітарії при роботі на територіях радіоактивного забруднення, ознайомлено з положеннями інструкцій функціональних обов’язків відповідно займаної посади. На виробничій нараді з працівниками станції обговорено підсумки роботи станції за минулий 2014 рік, розглянуто план робіт на поточний звітний рік, розроблено відповідні необхідні заходи з забезпечення його виконання. У відповідності з планом робіт було розроблено, узгоджено та затверджено кошториси фінансових витрат на роботи, передбачених планом, а також економічне обґрунтування ефективного їх використання.

           Протягом всього підготовчого періоду постійно проводилися роботи з технічного обслуговування автотракторної техніки, причіпного та навісного обладнання до неї, що посприяло з настанням сприятливих для виходу техніки на польові роботи погодно-ґрунтових умов приступити до виконання визначених планом робіт на  території зони відселення .

            В цілому за 2015 рік у відповідності з проектом  встановлення меж зон відчуження та  безумовного (обов’язкового) відселення на територіях  шляхом прямого дискування важкими боронами було створено нових та поновлено раніше створених протипожежних мінералізованих смуг, з урахуванням повторного їх поновлення  загальною протяжністю 69,9км, та оранкою плугом ПКЛ-70 17,3км.

           На  ліквідації стихійних пожежно–небезпечних ситуацій та гасінні пожеж, що виникали на територіях зони безумовного відселення внаслідок підпалу на них сухого травостою сторонніми особами, технічними засобами станції було відпрацьовано 36 тракторо-годин. При цьому додатково було створено 28км локалізаційних протипожежних смуг.

            Суха і спекотна погода, яка утримувалася влітку звітного року на окремих напрямках, створила вкрай загрозливий пожежно–небезпечний стан. З метою недопущення виникнення стихійних явищ на найбільш пожежно–небезпечних територіях проведено протипожежне підкошування високорослого травостою на  протипожежних мінералізованих смугах та навколо прилеглих сіл на площі 35,5га.

            Протягом всього виконавчого періоду для  підтримки в робочому стані наявних технічних засобів, причіпного та навісного обладнання постійно проводилися необхідні ремонтні роботи. Проведено ремонт дискової борони БДВ-3, ремонт коробки передач та поточний ремонт трактора МТЗ-82, поточний ремонт трактора Т-150К, автомобіля ГАЗ 4301.

           По завершенню сезону польових робіт проведено сезонне технічне обслуговування технічних засобів, що були задіяні на виконанні польових робіт, очистку їх від пилу та ґрунтового забруднення, промивку та постановку на довготривале зимове зберігання.

           Виконано великий об’єм  ремонтних робіт по підготовці матеріально–технічної бази  станції, виробничих та службових приміщень до роботи в зимовий період. Заготовлено необхідну кількість дров для пічного опалення, проведено ремонт груби опалення, утеплення вікон, прибирання виробничої території від опалого листя дерев, побутових та виробничих відходів, вивезення їх за межі території.

         Територію станції, виробничі та службові приміщення приведено в належний пожежно–безпечний санітарний стан та взято під цілодобову охорону.

          Протягом всього звітного періоду дирекція станції постійно вживала всіх заходів по забезпеченню стабільної роботи станції, безумовного  виконання комплексу контрзаходів по утриманню території зони відселення та її реабілітації, визначених планом робіт на 2015 рік.

 

     Об'єми механізованих робіт комплексу контрзаходів по утриманню території зони безумовного  (обов’язкового ) відселення та її реабілітації, виконаних за 2015 рік в цілому та звіт  про використання бюджетних коштів за цей період додаються.

 

 

Територія Народицької районної спеціалізованої станції

 по догляду за землями зони безумовного відселення

 

Автотракторна техніка станції

 

Навісне та причіпне обладнання станції

 

 

 

 

Об’єми механізованих робіт комплексу контрзаходів по утриманню території зони безумовного (обов’язкового) відселення, виконаних Народицькою районною спеціалізованою станцією на території зони за 12  місяців (січень – грудень  ) 2015року

Територія зони

Створено нових та поновлено існуючих протипожежних мінералізованих смуг протяжністю,

км

Відпрацьовано на гасінні пожеж

 

Протипожежне підкошування високорослого травостою

га

всього, км

з них

тр/

год

створено локалізованих смуг на пожежі плугом

ПКЛ-70,

км

прямим дискуванням важкими боронами,

км

плугом ПКЛ-70, км

 

с. Лозниця

   31,8

31,0

0,8

3,0

1,2

10,0

лісові угіддя

с. Лозниця

1,5

-

1,5

-

-

-

с. Северівка

    14,2

        14,2

-

-

-

7,0

х. Розсохівськ

14,2

9,2

5,0

-

-

5,0

лісові угіддя

х. Розсохівськ

4,0

-

4,0

-

-

-

с. Ганнівка

3,0

-

3,0

-

-

-

с. Селець

-

-

-

7,0

2,2

-

ур. Замошшє

3,0

-

3,0

4,0

2,0

-

с. Васьковци

-

-

-

6,0

6,0

-

с. Заводне

-

-

-

7,0

8,0

-

с. В.Кліщі

2,5

2,5

-

-

-

-

с. Калинівка

-

-

-

5,0

5,8

-

с. Ноздрищ

-

-

-

-

-

8,5

с. Латаші

-

-

-

-

-

5,0

смт. Народичі

3,2

3,2

-

-

-

-

с. Ст. Шарно

     6,8

        6,8

-

-

-

-

с. Р. Кам’янка

-

-

-

4,0

2,8

-

Всього

    84,2

       66,9

17,3

36,0

28,0

35,5

 

 

Директор станції                                                             М.П. Нестерчук

 

 

Протипожежні смуги с.Лозниця

 

Протипожежні смуги с.Ст.Шарно

 

Протипожежні смуги с.Ст.Шарно

 

 

З В І Т

про використання коштів по Народицькій районній

спеціалізованій станції по догляду за землями зони

безумовного відселення за січень – грудень  2015р.

 

 

Заробітна плата  з нарахуваннями                                   -   267116,32

 

Оплата електроенергії                                                        -      2498,22

 

Придбання   бензину , дизпалива, масла                          -     61068,30

 

Оплата  за послуги звязку                                                 -         961,36

 

Страхування транспортних засобів                                   -        1139,25

 

Придбання запасних частин                                               -      30716,55

 

 

Всього                     -   363500,00

 

 

Директор                                                           М.П.Нестерчук

Гол. бухгалтер                                                  Н.В.Каленська