ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ 

ВАКАНТНОЇ  ПОСАДИ

 

    Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної  посади   головного спеціаліста  відділу регулювання природокористування  (тимчасово, на період відпустки основного працівника по вагітності та пологах).

 

         У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють державною мовою, мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста відповідного освітнього спрямування, стаж роботи на державній службі не менше одного року чи в інших сферах не менше трьох років, досконало володіють комп’ютером.

 

         Оголошення надруковано в газеті «AVISO» від  25.04.2016  № 17/797.

 

         Згідно з чинним порядком щодо заміщення вакантних посад державних службовців конкурсанти складають у письмовій формі іспит на знання Конституції України, Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відділу.

 

          Для участі в конкурсі подаються такі документи:

 

         заява про участь у конкурсі;

         заповнена особова картка (форма П-2ДС) з відповідними додатками;          фотокартка розміром 4 х 6 см;

         копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня; декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015  рік за формою, передбаченою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»;

         копія документа, який посвідчує особу (паспорт);

         копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних).

 

         Додаткова інформація щодо умов конкурсу,    оплати праці  та конкретних функціональних обов’язків надається кадровою службою управління  (т.22-08-24).

 

         Документи приймаються впродовж  30 днів з дня оголошення конкурсу за адресою: м. Житомир, вул.  Театральна 17/20,  кім.216 б.