image001.jpg

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації

19.01.2018  № 2-ОД

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії “Б” – начальника відділу регулювання природокористування,

біоресурсів та заповідної справи  управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації

 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов’язки

1. Забезпечує реалізацію державної політики у сфері:

-  охорони навколишнього природного середовища;

-  раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів (поверхневі та підземні води, атмосферне повітря,  ліси, тваринний і рослинний світ);

- поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами;

- розвитку заповідної справи  (формування, збереження, та використання екологічної мережі на території Житомирської області).

2. Здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє у створенні  належних умов праці у відділі.

3.  В установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє  з іншими структурними підрозділами, апаратом місцевих державних адміністрацій, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на відділ завдань та здійснення запланованих заходів.

4.  Приймає участь у розробці та реалізації державних та місцевих програм охорони навколишнього природного середовища в межах компетенції відділу.

5. Сприяє здійсненню заходів щодо збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, формування екомережі, розвитку заповідної справи, охорони і використання територій та об’єктів природно – заповідного фонду, ведення червоної книги України та Зеленої книги України.

6. Розглядає документи по затвердженню проектів лімітів: використання природних  рослинних ресурсів місцевого значення; на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно – заповідного фонду місцевого значення.

7. Розглядає документи з погодження  проектів дозволів на спеціальне використання, заготівлю  природних рослинних ресурсів.

 8. Здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень, у тому числі за додержанням вимог законодавства про охорону, використання і відтворення тваринного світу юридичними та фізичними особами.

9. Розглядає документи з  погодження лімітів використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів (живиці, пнів, лубу та кори, деревної зелені, деревних соків).

10. Розглядає матеріали з  погодження лімітів використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань (заготівля сіна, випасання худоби, розміщення пасік, заготівля дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин, збирання лісової підстилки, заготівля очерету.

11. Забезпечує розгляд документів з  погодження заходів з поліпшення санітарного стану лісів на територіях природно-заповідного фонду.

12. Розглядає документи з погодження зміни цільового призначення земельних лісових ділянок із метою їх використання в цілях, не пов’язаних з веденням лісового господарства.

13. Розглядає документи з погодження рішення про збереження або вирубування дерев і чагарників у разі зміни цільового призначення земельних лісових ділянок з метою їх використання в цілях, не пов’язаних з веденням лісового господарства.

14. Розглядає документи з погодження переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов’язаних з веденням лісового господарства.

15. Розглядає документи з погодження рішення про збільшення ширини лісосіки під час проведення суцільної рубки головного користування;

16.  Забезпечує розгляд документів з погодження видачі лісових квитків у межах територій та об’єктів природно - заповідного фонду.

17. Організовує роботу:

- по здійсненню заходів щодо збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, формування екомережі, розвитку заповідної справи, охорони і використання територій та об’єктів природно – заповідного фонду, ведення червоної книги України та Зеленої книги України;

- з затвердження проектів лімітів: використання природних  рослинних ресурсів місцевого значення; на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно – заповідного фонду місцевого значення. Погоджує проекти дозволів на спеціальне використання, заготівлю  природних рослинних ресурсів; 

- із здійснення державного контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень, у тому числі за додержанням вимог законодавства про охорону, використання і відтворення тваринного світу юридичними та фізичними особами;

- з  погодження застосування хімічного обробітку ґрунту постійними лісокористувачами та власниками лісів;

- з  погодження клопотань щодо поділу лісів на категорії та виділення особливих захисних ділянок;

 - з погодження діяльності підприємств, установ, організацій та громадян, яка впливає або може вплинути на стан і відтворення лісів;

 - з  погодження лімітів використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів (живиці, пнів, лубу та кори, деревної зелені, деревних соків);

 - з погодження лімітів використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань (заготівля сіна, випасання худоби, розміщення пасік, заготівля дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин, збирання лісової підстилки, заготівля очерету);

 - з погодження заходів з поліпшення санітарного стану лісів на територіях природно-заповідного

- з участі у роботі комісії з обстеження насаджень на територіях заповідного фонду (за винятком заказників та господарських зон національних природних і регіональних парків);

 - з  погодження заготівлі деревини під час проведення рубок головного користування в межах невикористаного за попередні роки обсягу діючої розрахункової лісосіки;

 - з погодження відстрочення строків на заготівлю та вивезення деревини;

 - з  погодження надання лісів у постійне користування;

  - з  участі у роботі комісії із спеціального обстеження лісових насаджень для призначення лісовідновної рубки;

  - із погодження зміни цільового призначення земельних лісових ділянок із метою їх використання в цілях, не пов’язаних з веденням лісового господарства;

  - із погодження рішення про збереження або вирубування дерев і чагарників у разі зміни цільового призначення земельних лісових ділянок з метою їх використання в цілях, не пов’язаних з веденням лісового господарства;

 - із погодження переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов’язаних з веденням лісового господарства ;

 - із  погодження рішення про збільшення ширини лісосіки під час проведення суцільної рубки головного користування;

 - із  погодження видачі лісових квитків у межах територій та об’єктів природно - заповідного фонду;

 - з  погодження  в установленому порядку питання, що стосуються надання в користування мисливських угідь та рибогосподарських водних об'єктів;

-  із погодження строків полювання (конкретна дата відкриття та закриття полювання на певний вид мисливських тварин, дні полювання протягом тижня) та порядок його здійснення, а також норми добування мисливських тварин;

 - із погодження проектів організації та розвитку мисливського господарства;

 - із надання дозволу на проведення селекційного та вибіркового діагностичного відстрілу мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

 - із  надання дозволу на відстріл та відлов хижих та шкідливих тварин не в мисливський сезон у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

- із  погодження, встановлення пропускної спроможності мисливських угідь;

- із погодження проектів лімітів використання мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду;

- з встановлення відповідно до законодавства обмежень щодо використання об’єктів тваринного світу;

- з встановлення  переліку видів диких тварин, чисельність яких підлягає регулюванню та порядку проведення відповідних заходів щодо регулювання їх чисельності;

- з визначення переліку об’єктів утворення відходів і об’єктів оброблення та утилізації відходів, які підлягають реєстрації;

- з розгляду та затвердження реєстрових карт об’єктів утворення відходів та об’єктів оброблення та утилізації відходів;

- з складання, ведення реєстру об’єктів утворення відходів і об’єктів оброблення та утилізації відходів;

- з визначення переліків місць видалення відходів, які підлягають включенню до реєстру;

- з розгляду та затвердження проектів паспортів місць видалення відходів;

- з  складання і ведення реєстру місць видалення відходів;

-  розгляду та реєстрації декларацій про відходи;

- з видачі дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами;

- з  видачі дозволів на зрошення сільськогосподарських угідь стічними водами;

- з погодження лімітів споживання питної води для промислових потреб з комунальних і відомчих господарсько-питних водопроводів;

- з погодження індивідуального регламенту скидання промислових забруднених стічних чи шахтних, кар’єрних, рудникових вод з накопичувачів у водні об’єкти;

- з погодження місць та періодичності відбору проб, переліку контрольованих показників;

- з розгляду умов охорони навколишнього природного середовища для отримання ліцензії суб’єктів господарювання, які мають намір проводити діяльність, пов’язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

- з розгляду та реєстрації звіту з інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

- з видачі дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря суб’єктам господарювання об’єкти яких відносяться до другої та третьої групи;

- з  прийняття  відповідних рішень щодо анулювання, зупинення дії, переоформлення виданих дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, та видачі  їх дублікатів;

- з здійснення анулювання дозволів на спеціальне водокористування виданих управлінням до 04.06.2017р.;

- з встановлення умов скидання шахтних, кар’єрних, рудникових і дренажних вод у водні об’єкти;

 - з погодження підприємствам, установам та організаціям, що мають накопичувачі промислових забруднених стічних чи шахтних, кар’єрних, рудникових вод, індивідуального регламенту скидання цих вод у водні об’єкти;

- з  розгляду документів та погодження: проектів водоохоронних зон, меж зон санітарної охорони водних об’єктів, у тому числі джерел питного водопостачання;

- з  погодження поточних  індивідуальних технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання  або водовідведення;

18. Співпрацює з  недержавними організаціями, службами та закладами з питань охорони навколишнього природного середовища.

19. Взаємодіє з Мінприроди в питаннях поводження з відходами, небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, екологічної безпеки, заповідної справи, формування, збереження,  використання та розвитку екологічної мережі, забезпечення здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, лісів, води, атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу та інших природних ресурсів, розробки та реалізації державних, а також регіональних програм у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, поводження із небезпечними відходами.

20. Розподіляє обов’язки між спеціалістами відділу. 

21. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 4500 гривень, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, інші надбавки та премії – відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

До участі в конкурсі подаються такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5)  оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого  посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходження тестування);

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Строк подання документів: до 18:00 06 лютого 2018 року за адресою: 10014, м. Житомир, вул. Театральна 17/20

Місце, час та дата початку  проведення конкурсу

10014, м. Житомир, вул. Театральна 17/20

10:00   09  лютого  2018 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Бохонько Катерина Анатоліївна

(0412) 22-08-24, pryroda@ecology.zt.gov.ua

 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

1.

Освіта

Вища освіта ступеня не нижче магістра (спеціаліста), за спеціальністю екологія та охорона навколишнього середовища.

2.

Досвід роботи

 Досвід роботи на посадах державної служби категорій „Б” чи „В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

3.

Володіння мовами

Вільне володіння державною мовою

 

ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНТНОСТІ

 

Вимога

Компоненти вимоги 

1.

Прийняття ефективних рішень

1) вміння вирішувати комплексні завдання;

2) вміння працювати з великими масивами інформації;

3) вміння працювати при багатозадачності.

2

Комунікації та взаємодія

1) вміння ефективної комунікації та публічних виступів;

2) відкритість.

3

Лідерство

1) вміння обґрунтовувати власну позицію;

2) досягнення кінцевих результатів.

4

Управління організацією роботи та персоналом

1) організація і контроль роботи;

2) вміння працювати в команді та керувати командою;

3) мотивування;

4) оцінка і розвиток підлеглих

5

Особистісні компетенції

1) аналітичні здібності;

2) дисципліна і системність;

3) самоорганізація та орієнтація на розвиток;

4) дипломатичність та гнучкість.

 

ПРОФЕСІЙНІ ЗНАННЯ

 

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про запобігання корупції»

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Лісовий кодекс України;

Податковий кодекс України;

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища”;

Закон України  „Про охорону атмосферного повітря”;

Закон України „Про відходи”;

Закон України „Про природно – заповідний фонд України”;

Закон України „Про тваринний світ”;

Закон України „Про мисливське господарство та полювання”;

Закон України „Про захист тварин від жорстокого поводження”;

Закон України „Про Червону книгу України”;

Закон України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”;

Закон України „Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”;

Закон України „Про адміністративні послуги”;

Закон України „Про звернення громадян”;

Закон України „Про доступ до публічної інформації”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 302 „Про затвердження Порядку  проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, які отримали такі дозволи”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 № 1216 „Про затвердження Порядку  ведення реєстру місць видалення відходів”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 № 1360 „Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів  утворення, оброблення та утилізації відходів”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 118 „Про затвердження Порядку  подання декларації про відходи та її форми”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045 „Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених  пунктах”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 761 „Про  врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів”;

Постанова Кабінету Міністрів України  від 12.05.2007 № 724”Про затвердження Правил поліпшення якісного складу лісів”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 № 756 „Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995р №555 і від 12 травня 2007 р. № 724”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555 „Про затвердження Санітарних правил в лісах України”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2007 № 303 „Про затвердження Правил відтворення лісів”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 № 733 Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок”.