Протидія корупції

Повідомлення про корупцію

Запобігіня проявам корупції

Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб


ЗАКОН УКРАЇНИ "Про запобігання корупції""


ЗАКОН УКРАЇНИ "Про Національне антикорупційне бюро України"


ЗАКОН УКРАЇНИ "Про державну службу"


ЗАКОН УКРАЇНИ "Про доступ до публічної інформації"


З А К О Н У К Р А Ї Н И "Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції"


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 29 квітня 2015 р. № 265 Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки