Публічна інформація

Консультації з громадськістю

Про затвердження переліку
регіонально рідкісних
видів тварин Житомирської області


Перелік територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Об’єднання громадян екологічного спрямування

Експертний висновок
про радіологічний стан
населених пунктів Житомирської області


"Загально- дозиметрична паспортизація та результати ЛВЛ-моніторингу в населених пунктах України, які зазнали радіоактивного забруднення після Чорнобильської катастрофи" Збірка 15

Рекомендації щодо питного забезпечення сільського населення