Управління екології та природних ресурсів Житомирської ОДА

image002.jpg

ОГЛЯД

СТАНУ ДОВКІЛЛЯ

В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

І  квартал 2017 року

Стан атмосферного повітря

(березень 2017р.)

Моніторинг забруднення атмосферного повітря  в місті  Житомирі у березні здійснювався на двох стаціонарних постах за вмістом трьох основних домішок:  завислих речовин, діоксиду сірки та діоксиду азоту. Специфічні домішки* – вісім важких металів визначались на ПСЗ № 1 (вул. Вітрука).

У березні Житомирським ЦГМ відібрано 500 проб атмосферного повітря,  які були проаналізовані в лабораторіях Центральної геофізичної обсерваторії.

За даними спостережень перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій (ГДКс.д.**) відмічалось лише з діоксиду азоту, середньомісячна концентрація якого становила 2,3 ГДКс.д. (табл.).

Середньомісячні концентрації інших домішок, що визначались були нижче відповідних гранично допустимих концентрацій і складали: з завислих речовин  – 0,9 ГДКс.д., з діоксиду сірки – 0,7 ГДКс.д.

Максимальні концентрації становили: з діоксиду азоту – 1,0 ГДКм.р., з завислих речовин – 0,4 ГДКм.р., з діоксиду  сірки – 0,2 ГДКм.р.

Забрудненість повітря була майже однаковою на обох постах спостережень (див.таблицю).

Таблиця. Середньомісячні і максимальні концентрації забруднювальних речовин в атмосфері Житомира (в кратності середньодобових та максимально разових ГДК)  за березень 2017 р.  і  в  порівнянні  з березнем 2016р.

 

 

Середньомісячні концентрації

Максимальні концентрації

Домішки

Номери постів (ПСЗ)

По місту

Номери постів (ПСЗ)

По місту

 

№ 1

№ 2

2017

2016

№ 1

№ 2

2017

2016

Завислі речовини

0,9

0,9

0,9

0,9

0,4

0,4

0,4

0,4

Діоксид сірки

0,7

0,7

0,7

0,7

0,2

0,2

0,2

0,2

Діоксид азоту

2,3

2,3

2,3

2,0

1,0

0,9

1,0

0,9

 

У порівнянні  з попереднім місяцем та березнем 2016 р. у повітрі міста підвищився вміст діоксиду азоту; вміст інших речовин майже не змінився.

Динаміка вмісту середньомісячних концентрацій ЗР в атмосферному повітрі м. Житомира (у кратностях ГДК) наведена на мал. 1.

 

Мал.1

 

Стан забруднення поверхневих вод

                                               (І квартал 2017р.)  

Оцінка якості поверхневих вод здійснювалася на основі аналізу інформації стосовно величин гідрохімічних показників у порівнянні з відповідними значеннями їх гранично-допустимих концентрацій та фоновими показниками.

Інформацію про стан забруднення поверхневих вод у І кварталі надали Житомирське обласне управління водних ресурсів, КП «Житомирводоканал», МКП «Бердичівводоканал», Центральна геофізична обсерваторія.

За результатами проведених досліджень гідрохімічний стан поверхневих питних водозаборів у березні порівняно з аналогічним періодом минулого року істотно не змінився.

Показники БСК5 (біохімічне споживання кисню) і ХСК (хімічне споживання кисню), які характеризують органічне забруднення води не погіршились, фіксується ріст заліза та марганцю по усіх контрольованих створах, крім річки Ірша.

Порушення кисневого режиму не спостерігалось, вміст розчиненого кисню знаходився на рівні 9,6-13,52  мгО2/дм3 при нормі не нижче 4,0 мгО2/дм3.

По усіх контрольованих створах фіксувалось перевищення нормативу для господарсько-питного призначення за показниками:

ХСК в 1,7-2,1 ГДК при нормативному значенні 15,0 мгО/дм3 (25,54-30,13 мгО2/дм3)

БСК5 в 1,1-1,3 ГДК при нормативному значенні 2,26 мгО/дм3 (2,56-2,88 мгО2/дм3).

Максимальні значення ХСК та БСК5 визначились у водосховищі «Відсічне» на р.Тетерів, а мінімальні у Вознянському водосховищі на р.Возня.

Вміст заліза загального у питних водозаборах порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс у річці Случ з 0,45 до 0,63 мг/дм³, Тетерів з 0,38 до 0,42 мг/дм³, Ірша (Малинське водосховище) з 0,3 до 0,46 мг/дм³, Возні з 0,4 до 0,594 мг/дм³ при нормативному значенні 0,3 мг/дм³.

Вміст марганцю теж зріс по усіх питних водозаборах крім р.Ірша і перевищив нормативне значення 0,1 мг/дм³ в річках: Ірша в 6,7 ГДК (0,672 мг/дм³); Возня в 2,1 ГДК (0,208 мг/дм³); Тетерів в 1,9 ГДК (0,192 мг/дм³).

 

Середні концентрації поширених забруднюючих речовин по водозабору Відсічне р.Тетерів м.Житомира наведені на мал. 2:

 

Мал.2

У створі водозабору м. Новоград-Волинського (рлуч) вода відповідає нормам господарсько-питного водокористування. Середні концентрації поширених забруднюючих речовин наведені на мал. 3:

 

Мал. 3

Середні концентрації поширених забруднюючих речовин у створі водозабору м. Малин та смт Іршанськ (Іршанське водосховище - р. Ірша та Вознянське водосховище - р. Возня) наведені на мал. 4:

 

Мал.4

 

Оцінка забрудненості поверхневих вод

Результати хімічних аналізів води за березень свідчать про наступне.

Вміст розчиненого кисню знаходився на рівні 9,6 - 13,52 мг/дм³ при нормі не нижче 4,0 мг/дм³.

За даними моніторингу поверхневих вод, проведеного КП “Житомирводоканал” в І кварталі 2017 р. забруднення р. Тетерів та р. Кам'янка недостатньо очищеними стічними водами не зафіксовано.

В пробах води р. Тетерів 500 м вище скиду № 2 та 500 м нижче скиду № 2 вміст розчинного кисню 12,59 - 12,14 мгО2/дм3. По ХСК в 1,37 р., БСК5 в 1,38 р., залізу в 1,05 р. (р. Тетерів нижче скиду № 2) поверхнева вода не відповідає нормативам СанПин №4630-88.

         За результатами хімічних досліджень р. Тетерів 500 м вище та 500 м нижче скиду № 5 вміст розчинного кисню 12,13-11,70 мгО2/дм3. Перевищення нормативів СанПин №4630-88 по ХСК( в 1,38 р.), БСК5 (в 1,41 р.), залізу (в 1,076 р.).

         В поверхневих водах р. Кам'янка вміст розчиненого кисню 10,65-10,31 мгО2/дм3. Перевищення ГДК ОБУВ (рибогосподарські нормативи) по азоту амонійному в 2,74 р., залізу в 3,6 р., ХСК – 1,4, БСК5 – 1,4, фосфатах – 8,6 р., нітритах (р. Кам'янка 500 м нижче скиду № 6) 1,1 р.

 


Радіаційний стан

(березень 2017р.)

За даними обласного центру з гідрометеорології та обласної санітарно-епідеміологічної станції середньомісячний рівень гамма-фону по області в грудні становив – 14 мкР/год, що не перевищує нормативних показників та залишається на рівні значень попередніх місяців.

Найвищий рівень природного гамма-фону зафіксований у Коростенському районі – 18 мкР/год; найменший – 12 мкР/год у Новоград-Волинському районі. 

Радіоактивне забруднення атмосферного повітря Житомирської області:

Мал.5* -  Інформація про вміст специфічних домішок у повітрі надається у довідці раз у квартал.

 

** - згідно РД 52.04-186-89 середньодобові ГДК стосуються тривалої дії забруднювальних домiшок і з цими ГДК порівнюються середньомісячні концентрації; максимально разовi ГДК відносяться до випадків відбору проб протягом 20 хвилин і з цими ГДК порівнюються разові концентрації домішок.