Житомирська обласна державна адміністрація

Управління екології та природних ресурсів

 

https://amazing-ukraine.com/wp-content/uploads/2019/03/skelya_golova_chackogo.jpg

 

ОГЛЯД

СТАНУ ДОВКІЛЛЯ

В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

Квітень 2019 року

 

                                                                                                                               Стан атмосферного повітря

(квітень 2019р.)

 

     Моніторинг забруднення атмосферного повітря в м.Житомир у квітні 2019 року здійснювався на двох стаціонарних постах спостережень: ПВЗ №1 - вул.Вітрука, 31; ПВЗ №2 - вул.Михайла Грушевського, 14/20 за вмістом чотирьох основних домішок:  завислих речовин, діоксиду сірки, оксиду вуглецю та діоксиду азоту. Специфічні домішки - вісім важких металів, визначались на одному посту - ПЗС №1 (вул.Вітрука, 31).

      У квітні Житомирським ЦГМ відібрано 600 проб  атмосферного повітря.  Проби на вміст завислих речовин, діоксиду сірки, діоксиду азоту та важких металів були проаналізовані в лабораторіях Централь­ної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського. Вміст оксиду вуглецю визначався фахівцями Житомирського ЦГМ на місці.

      Загальний рівень забруднення повітря у місті оцінювався,як низький.

      За даними спостережень перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій (ГДКс.д.) відмічалось лише з діоксиду азоту, середньомісячна концентрація якого становила 2,5 ГДКс.д. (табл.1).

Середньомісячні концентрації інших домішок, що визначались, були нижче відповідних гранично допустимих концентрацій і складали: з діоксиду сірки - 0,8 ГДКс.д.; завислих речовин - 0,4 ГДКс.д.; з оксиду вуглецю - 0,2 ГДКс.д.

Максимальні концентрації становили: діоксиду азоту - 1,1 ГДКм.р.,   завислих речовин - 0,4 ГДКм.р., оксиду вуглецю - 0,2 ГДКм.р.,  з діоксиду сірки - 0,1 ГДКм.р.

Забруднення повітря завислими речовинами була дещо вищою в районі пзс № 1 (вул.Вітрука), іншими домішками - однаковою на обох постах спостережень (див. таблицю 1).

 

 

 

 

                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Таблиця 1.

 

Середньомісячні і максимальні концентрації забруднювальних речовин в атмосфері Житомира

(в кратності середньодобових та максимально разових ГДК)

 

 

 

Домішки

Середньомісячні концентрації

Максимальні концентрації

Номери ПСЗ

По місту

Номери ПСЗ

По місту

1

2

березень   2018

Кві-тень 2019

Кві-

тень 2018

1

2

березень 2018

Кві-тень 2019

Кві-тень       2018

Завислі речовини

0,5

0,4

0,5

0,4

0,5

0,4

0,3

0,4

0,4

0,4

                    Діоксид сірки

0,8

0,8

0,7

0,8

0,6

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

  Оксид вуглецю

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,4

Діоксид азоту

2,5

2,5

2,3

2,3

2,3

1,1

1,1

1,0

1,1

1,1

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

Стан забруднення поверхневих вод

(квітень 2019р.)

 

     Оцінка якості поверхневих вод здійснювалася на основі аналізу       інформації стосовно величин гідрохімічних показників у порівнянні з відповідними значеннями їх гранично-допустимих концентрацій та фоновими показниками.

     Інформацію про стан забруднення поверхневих вод у березні надали Басейнове управління водних ресурсів річки Прип’ять, КП  Житомирської міської ради «Житомирводоканал», КП Новоград-Волинської міської ради «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства», Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, банкнотно-монетний двір Національного банку України.

     Басейнове управління водних ресурсів річки Прип'ять інформує, що протягом квітня 2019 року БУВР Прип’яті проводило державний моніторинг якісного стану масивів поверхневих вод, забір води з яких здійснюється для задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення на 7 пунктах спостережень.

     За результатами проведених досліджень гідрохімічний стан води у питних водосховищах знаходився на задовільному рівні, з позитивними сезонними змінами якісних показників. На всіх питних водозаборах фіксується зниження вмісту органічного забруднення за показниками ХСК та БСК5, азоту амонійного, марганцю та заліза загального (крім р.Тетерів, питний водозабір м.Житомир).

     Основні фактори, що вплинули на якість поверхневих вод – підвищення температури повітря і води, збільшення водності річок, що призводить до поступового самоочищення води.

     Порівняно з відповідним місяцем 2018 року, якісний стан води не погіршився. Фіксується зниження марганцю по всіх контрольованих створах.

     Вміст розчиненого у воді кисню у водних об’єктах області протягом квітня місяця дещо знизився і знаходився у суббасейні річки Прип’ять – 11,44-11,52 мгО2/дм3 та суббасейні середнього Дніпра – 10,32-12,32 мгО2/дм3 при нормі не менше 4,0 мгО2/дм3.

     Характеристика якісного стану водних об'єктів у суббасейні річки Прип’ять, порівняно з попереднім періодом спостережень:

     1. Новоград-Волинське водосховище на р.Случ, питний водозабір м.Новоград-Волинський.

     Якісний стан водосховища стабільний, показники які характеризують органічне забруднення води знизились: ХСК з 30,00 до 28,22 мгО2/дм3, БСК5 з 2,98 до 2,88 мгО2/дм3, марганець з 0,11 до 0,09 мг/дм3 та залізо загальне з 0,394 до 0,387 мг/дм3.

 

 

 

     2. р.Уж, питний водозабір м.Коростень,

Якість води питного водозабору суттєвих змін не зазнає, фіксується зниження вмісту заліза загального з 0,761 до 0,653 мг/дм3 , азоту амонійного з 0,27 до 0,16  мг/дм3 та марганцю з 0,13 до 0,06  мг/дм3, показник ХСК становить 28,22 мгО2/дм3 та БСК5 2,72 мгО2/дм3, що на рівні березневих значень.

 

    

      Характеристика якісного стану водних об’єктів у суббасейні середнього Дніпра, порівняно з березнем 2019 року:

     1.Водосховище «Відсічне» на р.Тетерів, питний водозабір м.Житомир.     Якість води не погіршилась, відмічається зниження органічного забруднення води  БСК5 з 2,72 до 2,68 мгО2/дм3, азоту амонійного з 0,34 до 0,22 мг/дм3 та незначне підвищення заліза загального з 0,248 до 0,247 мг/дм3.

 

 

     2. Іршанське водосховище на р.Ірша, питний водозабір смт.Нова Борова.   Якість води не погіршилась, фіксується зниження забруднення поверхневих вод органічними речовинами ХСК з 25,25 до 24,19 мгО2/дм3, БСК5 з 2,62 до 2,56 мгО2/дм3, заліза загального з 0,286 до 0,268 мг/дм3 та азоту амонійного  з 0,21 до 0,13 мг/дм3.

 

 

     3. Малинське водосховище на р.Ірша, питний водозабір м.Малин.

 Якість води суттєвих змін не зазнає, відмічається зниження  вмісту  заліза загального з 0,348 до 0,297 мг/дм3 та марганцю з 0,17 до 0,13 мг/дм3, показник ХСК становить 28,22 мгО2/дм3 та БСК5 2,80 мгО2/дм3, що на рівні березневих значень.

 

 

   4. Вознянське водосховище на р.Возня. питний водозабір м.Малин. Якість води водосховища покращилась, показники які характеризують органічне забруднення води знизились: ХСК з 31,56 до 26,21 мгО2/дм3, БСК5 з 2,88 до 2,64 мгО2/дм3, азот амонійний з 0,25 до 0,17 мг/дм3, марганець з 0,14 до 0,10 мг/дм3 та  залізо загальне з 0,480 до 0,392 мг/дм3.

 

 

     5. Бердичівське водосховище на р.Гнилоп’ять, питний водозабір м.Бердичів.

     Якісний стан водосховища покращився, фіксується зниження органічного забруднення ХСК з 30,46 до 28,29 мгО2/дм3, БСК5 з 3,20 до 2,96 мгО2/дм3, азоту амонійного з 0,28 до 0,17 мг/дм3, заліза загального з 0,276 до 0,249 мг/дм3.

 

 

            За даними моніторингу поверхневих вод, проведеного КП “Житомирводоканал” в квітні 2019 р. забруднення р.Тетерів та р.Кам'янка недостатньо очищеними стічними водами не зафіксовано.

         Якість зворотних вод скидів № 2, № 5, № 6 відповідають гранично-допустимому скиду (ГДС) речовин у водний об’єкт.

Індекс ЛКП (лактозопозитивні кишкові палички) скидів № 2,5,7,6 складає по 5000 в 1 дм3, при нормі затверджених властивостей зворотних вод 5000 в 1 дм3.

         По створах р. Тетерів 500 м вище та 500 м нижче скиду № 2, р. Тетерів 500 м вище та 500 м нижче скиду № 5,7 - поверхнева вода не відповідає господарсько-побутовому нормативу СанПин № 4630-88 по показниках ХСК, БСК5, залізу.  Вміст розчинного кисню 10,05 - 8,93; 9,36-9,42 мгО2/дм3 .

         По створах р. Кам'янка (річка 500 м вище скиду № 6 та 500 м нижче скиду № 6) по показниках ХСК, БСК5, азоту амонійного, фосфатах, залізу -поверхнева вода не відповідає рибогосподарському нормативу (ОБУВ). Розчинний кисень 9,89-9,56 мгО2/дм3.

      У квітні 2019 року, в стічних водах очисних споруд Фабрики банкнотного паперу Банкнотно-монетного двору Національного банку України, що скидаються в р.Ірша перевищень допустимих норм ГДС не виявлено.

 

 

Радіаційний стан

(квітень 2019р.)

 

За даними обласного центру з гідрометеорології, середньомісячний рівень гамма-фону по області у квітні становив  13мкР/год, що не перевищує нормативних показників та залишається на рівні значень попередніх місяців.

Найвищий рівень природного гамма-фону зафіксований у     Коростенському районі - 18мкР/год; у Новоград-Волинському, Олевському та м.Житомир - 12мкР/год,  в Овруцькому районі - 13мкР/год.

 

Радіоактивне забруднення атмосферного повітря Житомирської області: