Житомирська обласна державна адміністрація

Управління екології та природних ресурсів

 

ОГЛЯД

СТАНУ ДОВКІЛЛЯ

В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

Серпень 2020 року

 

                                 Стан атмосферного повітряСамые интересные факты о морях и океанах (серпень 2020 р.)

Захід сонця, небо, сонце, краєвид, Світанок, світло, атмосфера, ХмараЗахід сонця, небо, сонце, краєвид, Світанок, світло, атмосфера, Хмара                                                                                                                                  

За  серпень 2020 року до Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації на час написання звіту про огляд стану довкілля в області від Житомирського  ЦГМ інформації щодо моніторингу забруднення атмосферного повітря  в місті  Житомирі не надходило.

 За даними попередніх спостережень в липні 2020 року, загальний рівень забруднення повітря оцінювався як низький.

Перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій відмічалось лише з діоксиду азоту, середньомісячна концентрація якого становила                  2,6 ГДК с. д. (таблиця).

Середньомісячні концентрації інших домішок, що визначались, були нижче відповідних гранично допустимих концентрацій і складали: з діоксиду сірки -         0,8 ГДК с. д., завислих речовин - 0,6 ГДК с. д., з оксиду вуглецю - 0,1 ГДК с. д.

Максимальні концентрації становили: з діоксиду азоту – 1,1 ГДК м. р., з завислих речовин - 0,3 ГДК м. р., з оксиду вуглецю - 0,1 ГДК м. р., з діоксиду сірки - 0,1 ГДК м. р.

Забрудненість атмосферного повітря завислими речовинами, оксидом вуглецю та діоксиду азоту була вище на ПСЗ № 2 (вул. Михайла Грушевського).

 

 

 

Середньомісячні і максимальні концентрації забруднювальних речовин в атмосфері міста Житомира за липень (в кратності середньодобових та максимально разових ГДК)

 

                                                                                                                                             Таблиця

 

 

 

Домішки

Середньомісячні концентрації

Максимальні концентрації

Номери ПСЗ

По місту

Номери ПСЗ

По місту

1

2

липень 2020

серпень 2020

серпень 2019

1

2

липень 2020

серпень 2020

серпень 2019

Завислі речовини

0,5

0,6

0,5

0,4

0,2

0,3

0,3

0,3

Діоксид сірки

0,8

0,8

0,8

0,8

0,1

0,1

0,1

0,1

Оксид вуглецю

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,5

0,2

Діоксид азоту

2,5

2,6

2,5

2,4

1,0

1,1

1,0

1,1

 

 

Стан забруднення поверхневих вод

(серпень 2020 р.)

 

 

       Оцінка якості поверхневих вод здійснювалася на основі аналізу інформації стосовно величин гідрохімічних показників у порівнянні з відповідними значеннями їх гранично-допустимих концентрацій та фоновими показниками.

       Інформацію про стан забруднення поверхневих вод у серпні надали Басейнове управління водних ресурсів річки Прип’ять, КП  Житомирської міської ради «Житомирводоканал», КП Новоград-Волинської міської ради «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства», банкното-монетний двір Національного банку України, міське КП «Бердичівводоканал», Коростенське КП «Водоканал».

       Басейнове управління водних ресурсів річки Прип'ять протягом серпня 2020 року проводило державний моніторинг якісного стану масивів поверхневих вод, забір води з яких здійснюється для задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення на 7 пунктах спостережень та 1 транскордонному створі.    

        За результатами проведених досліджень гідрохімічний стан води у серпні знаходився на задовільному рівні з незначними сезонними змінами якісних хімічних та фізико-хімічних показників, які характерні для літнього періоду року.

        Основні фактори які вплинули на якісний стан води – помірні температури серпня з незначними спекотними періодами, недостатня кількість опадів. По всіх контрольованих створах фіксувалося зниження органічного забруднення води      за показниками ХСК (крім р. Ірша, питний водозабір смт Нова Борова та р. Гнилоп’ять, питний водозабір м. Бердичів). По всіх контрольованих створах суббасейну середнього Дніпра фіксувався ріст марганцю. Інтенсивність «цвітіння» води в серпні є нижчою за попередні роки.

        У порівняльних значеннях за основними показниками якість води протягом серпня, в середньому, складала:

-         з попереднім місяцем липнем 2020 року – на рівні аналогічного стану, з тенденцією до ранньо-сезонного покращення якості води;

-         з відповідним періодом 2019 року – покращення стану.

        Значення вмісту розчиненого у воді кисню протягом серпня знаходились у межах нормативних значень і в середньому складали: суббасейн Прип’яті - 7,5-9,12 мгО2/дм3 ;  суббасейн середнього Дніпра – 7,84-9,04 мгО2/дм3.

        Характеристика якісного стану поверхневих вод у суббасейні річки Прип’ять, порівняно з липнем 2020 року:

       1. Новоград-Волинське водосховище на р. Случ, питний водозабір м. Новоград-Волинський.

        Якісний стан питного водосховища суттєвих змін не зазнає. Фіксується  зниження  органічного забруднення за показниками ХСК з 31,10 до 26,21 мгО2/дм3, БСК5 з 3,04 до 2,32 мгО2/дм3, марганцю з 0,088 до 0,083 мг/дм3, заліза загального з 0,595 до 0,375 мг/дм3, азоту загального з 0,66 до 0,61 мг/дм3, азоту нітритного з 0,010 до 0,003 мг/дм3. Визначається ріст  азоту нітратного з  0,23 до 0,29 мг/дм3, фосфору ортофосфатів з 0,043 до 0,098 мг/дм3 та сульфатів      з 32 до 35 мг/дм3.

 

 

    

  2. р. Уж, питний водозабір м. Коростень.

       Якісний стан водосховища покращився за вмістом органічного забруднення за показниками ХСК з 29,16 до 28,56 мгО2/дм3, БСК5 з 2,64 до 2,56 мгО2/дм3, азоту амонійного з 0,39 до 0,27 мг/дм3, заліза загального з 1,815 до 1,050 мг/дм3, марганцю з 0,180 до 0,140 мг/дм3, фосфору ортофосфатів з 0,055 до 0,018  мг/дм3 та сульфатів з 48 до 38 мг/дм3. Підвищився вміст нітрогену нітратного з 0,23 до 0,33 мг/дм3 .

 

              

          

3. р. Уборть, с. Рудня Хочинська, кордон з Республікою Білорусь.

       Якісний стан поверхневої води суттєвих змін не зазнає. Фіксується незначне зниження органічного забруднення за показниками ХСК з 42,77 до 41,28 мгО2/дм3,  БСК5 з 3,28 до 3,20 мгО2/дм3, вмісту азоту амонійного з 0,39 до 0,30 мг/дм3, азоту нітратного з 0,50 до 0,46 мг/дм3 та заліза загального з 3,932 до 2,662 мг/дм3. Підвищився вміст фосфору ортофосфатів з 0,033 до 0,040 мг/дм3 та марганцю з 0,070 до 0,148 мг/дм3. Кольоровість води знизилась з 350 до             285 градусів.

 

       

 

 

        Характеристика якісного стану масивів поверхневих вод у суббасейні середнього Дніпра, порівняно з липнем 2020 року:

       1. Водосховище «Відсічне» на р. Тетерів, питний водозабір м. Житомир.

       Якісний стан питного водосховища характеризується як стабільний. Визначається зниження органічного забруднення за показниками ХСК з 30,72 до 28,90 мгО2/дм3, БСК5 з 3,04 до 2,96 мгО2/дм3, вмісту заліза загального з 0,450 до 0,320 мг/дм3, азоту загального з 0,45 до 0,34 мг/дм3, азоту амонійного з 0,330 до 0,220 мг/дм3 та фосфору ортофосфатів з 0,027 до 0,018 мг/дм3. Фіксується підвищення вмісту марганцю з 0,080 до 0,128 мг/дм3 та сульфатів з 42 до                   45 мг/дм3. Прозорість води знизилась з 19 до 12 сантиметрів.

 

 

       2. Іршанське водосховище на р. Ірша, питний водозабір смт Нова Борова.

       Якісний стан водосховища суттєвих змін не зазнає. Визначається зниження азоту амонійного з 0,30 до 0,20 мг/дм3, фосфору ортофосфатів з 0,037 до 0,020 мг/дм3. Визначається ріст  органічного забруднення по показникам ХСК         з 25,27 до 26,52 мгО2/дм3, заліза загального з 0,212 до 0,275 мг/дм3, азоту нітратного з 0,10 до 0,20 мг/дм3, сульфатів з 38 до 42 мг/дм3 та марганцю з 0,050 до 0,072 мг/дм3.

 

 

 

       3. Малинське водосховище на р. Ірша, питний водозабір м. Малин.

      Якісний стан водосховища характеризується як стабільний, визначається зниження вмісту азоту амонійного з 0,27 до 0,16 мг/дм3, азоту нітритного з 0,005 до 0,002 мг/дм3, заліза загального з 0,430 до 0,325 мг/дм3 та фосфору ортофосфатів з 0,033 до 0,008 мг/дм3. Зріс вміст органічного забруднення за показниками ХСК з 23,33 до 24,48 мгО2/дм3, азоту нітратного з 0,10 до 0,23 мг/дм3, сульфатів з 90 до 109 мг/дм3 та марганцю з 0,140 до 0,248 мг/дм3.

 

     

        4. Вознянське водосховище на р. Возня. питний водозабір м. Малин.

       Якісний стан питного водосховища покращився. Фіксується зниження органічного забруднення за показниками ХСК з 27,22 до 26,52 мгО2/дм3, БСК5 з 2,56 до 2,48 мгО2/дм3, вмісту азоту загального з 0,53 до 0,43 мг/дм3, азоту амонійного з 0,37 до 0,24 мг/дм3, фосфору ортофосфатів з 0,043 до 0,029 мг/дм3, заліза загального з 1,694 до 1,331 мг/дм3. Визначається підвищення азоту нітратного з 0,160 до 0,190 мг/дм3, марганцю з 0,220 до 0,275 мг/дм3. Кольоровість води знизилась з 70 до 40 градусів.

 

 

        5.Бердичівське водосховище на р. Гнилоп’ять, питний водозабір м. Бердичів.

        Якісний стан питного водосховища суттєвих змін не зазнає, фіксується зниження органічного забруднення за показниками ХСК з 38,08 до 36,29 мгО2/дм3, БСК5 з 3,44 до 3,36 мгО2/дм3, вміст азоту нітратного з 0,23 мг/дм3 до 0,19 мг/дм3, сульфатів з 45 до 38 мг/дм3. Визначається підвищення азоту загального з 0,36 до 0,43 мг/дм3, азоту амонійного з 0,13 до 0,24 мг/дм3, азоту нітритного з 0,003 до 0,005 мг/дм3, заліза загального з 0,250 до 0,276 мг/дм3, фосфору ортофосфатів з 0,105 до 0,129 мг/дм3 та марганцю з 0,048 до 0,075 мг/дм3.

 

 

        За даними моніторингу поверхневих вод, проведеного КП «Житомирводоканал» в серпні 2020 року якість зворотних вод скидів № 2, № 5, № 6 відповідає гранично-допустимому скиду (ГДС) речовин у водний об’єкт за стічними водами.

        Індекс ЛКП (лактозопозитивні кишкові палички) скидів № 2, 5, 6 складає по 5000 в 1 дм3, при нормі затверджених властивостей зворотних вод 5000 в 1 дм3.

        По створах р. Тетерів 500 м вище та 500 м нижче скиду № 2, р. Тетерів 500 м вище та 500 м нижче скиду № 5 поверхнева вода не відповідає господарсько-побутовому нормативу СанПин № 4630-88 по показниках: ХСК, БСК5,  залізу. Вміст розчиненого кисню 6,68 – 6,77 мгО2/дм3 .

        По створах р. Кам'янка (річка 500 м вище скиду № 6 та 500 м нижче скиду № 6) перевищення рибогосподарських нормативів (ОБУВ) спостерігається по таких показниках: азот амонійний, нітрити, фосфати, залізо , ХСК , БСК5 . Вміст розчиненого кисню 6,7 – 6,4 мгО2/дм3.

 

 

Радіаційний стан

(серпень 2020 р.)

Де на Волині найвищий рівень радіації

 За даними обласного центру з гідрометеорології, середньомісячний рівень гамма-фону по області у серпні становив 13 мкР/год, що не перевищує нормативних показників та залишається на рівні значень попередніх місяців.

 Найвищий рівень природного гамма-фону зафіксований у Коростенському районі – 18 мкР/год. В Овруцькому районі – 13 мкР/год, у Новоград-Волинському районі та місті Житомир – 12 мкР/год, в Олевському районі – 11 мкР/год.