Житомирська обласна державна адміністрація

Управління екології та природних ресурсів

 

Результат пошуку зображень за запитом "фото житомира в грудні"

 

ОГЛЯД

СТАНУ ДОВКІЛЛЯ

В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

Грудень 2019 року

Стан атмосферного повітря

(грудень 2019 р.)

 

Результат пошуку зображень за запитом "фото атмосфери"

                                                                                                                                    

Моніторинг забруднення атмосферного повітря  в місті  Житомирі у грудні здійснювався на двох стаціонарних постах за вмістом чотирьох основних домішок:  завислих речовин, діоксиду сірки, оксиду вуглецю і діоксиду азоту. Специфічні домішки – вісім важких металів визначались тільки на ПСЗ    № 1 (вул. Вітрука, 31).

У грудні Житомирським ЦГМ відібрано 272 проби атмосферного повітря.  Проби на вміст завислих речовин, діоксиду сірки, діоксиду азоту та важких металів були проаналізовані в лабораторіях Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського. Вміст оксиду вуглецю визначався фахівцями Житомирського ЦГМ на місці.

За даними спостережень перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій (ГДК с. д.) відмічалось лише з діоксиду азоту, середньомісячна концентрація якого становила  2,3 ГДК с. д. (таблиця).

Середньомісячні концентрації інших домішок складали: з діоксиду сірки - 0,8 ГДК с. д., з завислих речовин - 0,6 ГДК с. д., з оксиду вуглецю -  0,2 ГДК с. д.

Максимальні концентрації становили: з діоксиду азоту – 0,9 ГДК м. р., з завислих речовин - 0,3 ГДК м. р., з діоксиду сірки - 0,1 ГДК м. р. і оксиду вуглецю - 0,2 ГДК м. р.

 Рівень забруднення повітря завислими речовинами та оксиду вуглецю був дещо вищим в районі ПСЗ № 2 (на розі вулиць Михайла Грушевського та Покровської).

У порівнянні з листопадом 2019 року рівень забруднення атмосферного повітря діоксидом азоту знизився, завислими речовинами - підвищився.

Порівняно з груднем 2018 року, підвищився вміст діоксиду сірки.

 

Середньомісячні і максимальні концентрації забруднювальних речовин     в атмосфері міста Житомира   (в кратності середньодобових та максимально разових ГДК)

                       Таблиця

 

 

Домішки

Середньомісячні концентрації

Максимальні концентрації

Номери ПСЗ

По місту

Номери ПСЗ

По місту

1

2

листопад 2019

грудень 2019

грудень 2018

1

2

листопад 2019

грудень 2019

грудень 2018

Завислі речовини

0,5

0,7

0,4

0,6

0,5

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

Діоксид сірки

0,8

-

0,7

0,7

0,8

0,1

-

0,1

0,1

0,1

Оксид вуглецю

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

Діоксид азоту

2,3

-

2,5

2,5

2,3

0,9

-

1,0

0,9

1,0

 

 

 

 

 

 

Стан забруднення поверхневих вод

(грудень 2019 р.)

 

http://www.zmuvg.gov.ua/img/dummies/rv003.jpg

 

       Оцінка якості поверхневих вод здійснювалася на основі аналізу інформації стосовно величин гідрохімічних показників у порівнянні з відповідними значеннями їх гранично-допустимих концентрацій та фоновими показниками.

       Інформацію про стан забруднення поверхневих вод у грудні надали Басейнове управління водних ресурсів річки Прип’ять, КП  Житомирської міської ради «Житомирводоканал», КП Новоград-Волинської міської ради «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства», Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, банкното-монетний двір Національного банку України, міське комунальне підприємство «Бердичівводоканал».

       Басейнове управління водних ресурсів річки Прип'ять протягом грудня  2019 року проводило державний моніторинг якісного стану масивів поверхневих вод, забір води з яких здійснюється для задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення на 7 пунктах спостережень.

       За результатами проведених досліджень якісний стан питних водосховищ знаходився на задовільному рівні з позитивними змінами якісних гідрохімічних показників характерних для осінньо-зимового періоду року.

       У поверхневих водах середнього Дніпра спостерігається підвищення органічного забруднення, фіксується зниження азоту амонійного, заліза загального та марганцю.

       В питних водозаборах суббасейну Прип’яті вміст заліза загального зріс, решта показників без суттєвих змін.

       Порівняно з аналогічним періодом минулого року гідрохімічні показники складу та властивостей поверхневих вод відповідають минулорічним значенням, окрім р. Гнилоп’ять, де фіксується ріст органічного забруднення та заліза загального.

       Значення розчиненого у воді кисню протягом грудня знаходились у межах нормативних значень і в середньому складали : суббасейн Прип’яті - 10,40-      11,52 мгО2/дм3 ;  суббасейн середнього Дніпра -  11,28-13,68 мгО2/дм3.

       Характеристика якісного стану поверхневих вод у суббасейні річки Прип’ять, порівняно з листопадом 2019 року:

       1. Новоград-Волинське водосховище на р. Случ, питний водозабір   м. Новоград-Волинський.

        Загальні показники складу та властивостей поверхневої води суттєвих змін не зазнали. Показники які характеризують органічне забруднення знаходяться на рівні:  ХСК - 30,24 мгО2/дм3,  БСК5 – 2,88 мгО2/дм3, завислі речовини – 6,5 мг/дм3. сухий залишок – 339,0 мг/дм3.

        Кольоровість води знизилась з 50 до 45 градусів, прозорість води становить17 см при нормі не менше 20 см. Вміст  Зріс вміст заліза загального зріс з 0,448 до 0,462 мг/дм3.   

        2. р. Уж, питний водозабір м. Коростень.

       Якісний стан водосховища не змінився, фіксується зниження органічного забруднення за показниками ХСК  з 25,27 до 23,81 мгО2/дм3,  БСК5 з 2,56 до       2,48 мгО2/дм3, азоту амонійного з  0,20 до 0,12 мг/дм3. Вміст заліза загального зріс з 0,825 до 1,996 мг/дм3, марганцю з 0,182  до 0,256 мг/дм3, сульфатів з 58 до 83 мг/дм3. Показники, які характеризують органічне забруднення відповідають значенням:  ХСК - 25,27 мгО2/дм3,  БСК5 - 2,56 мгО2/дм3.

 

 

 

       Характеристика якісного стану масивів поверхневих вод у суббасейні середнього Дніпра, порівняно з листопадом 2019 року:

       1. Водосховище «Відсічне» на р. Тетерів, питний водозабір м. Житомир.    Якісний стан водосховища характеризується як стабільний. Фіксується незначне зниження органічного забруднення за показниками ХСК з 41,60 до     40,32 мгО2/дм3 та заліза загального з 0,405 до 0,325 мг/дм3, решта показників без змін. Кольоровість води знизилась з 50 до 40 градусів.

       2. Іршанське водосховище на р. Ірша, питний водозабір смт Нова Борова.   Якісний стан водосховища характеризується як стабільний, фіксується покращення якості води за показниками: ХСК з 31,10 до 29,76 мгО2/дм3; БСК5 з 3,04 до 2,80 мгО2/дм3; заліза загального з 0,250 до 0,225 мг/дм3; азоту амонійного з 0,19 до 0,13 мг/дм3, марганцю з 0,056 до 0,048 мг/дм3.

 

 

 

       3. Малинське водосховище на р. Ірша, питний водозабір м. Малин.

Якість води покращилась, фіксується зменшення показників ХСК з 36,94 до   27,78 мгО2/дм3, БСК5 з 3,20 до 2,27 мгО2/дм3, заліза загального з 0,400 до 0,325мг/дм3, марганцю з 0,096 до 0,064 мг/дм3.

 

 

 

       4. Вознянське водосховище на р. Возня. питний водозабір м. Малин.

Якісний стан водосховища суттєвих змін не зазнав. Фіксується зниження вмісту заліза загального з 0,950 до 0,450 мг/дм3, марганцю з 0,224 до 0,088 мг/дм3, сульфатів з 48 до 35 мг/дм3, азоту амонійного з 0,23 до 0,15 мг/дм3.  Визначається ріст органічного забруднення ХСК з 27,22 до 31,74 мгО2/дм3, БСК5 з 2,64 до   3,04 мгО2/дм3.

 

 

 

 

      5. Бердичівське водосховище на р. Гнилоп’ять, питний водозабір м. Бердичів.

Сполуки органогенних елементів знизилися: азот амонійний з 0,89 до 0,56 мг/дм3, залізо загальне з 0,361 до 0,312 мг/дм3. Фіксується ріст органічного забруднення ХСК з 38,74 до 55,33 мгО2/дм3, БСК5 з 3,68 до 4,16 мгО2/дм3.  

 

       За даними моніторингу поверхневих вод проведеного КП “Житомирводоканал” в грудні 2019 року, забруднення р. Тетерів та р. Кам'янка недостатньо очищеними стічними водами не зафіксовано.

       Якість зворотних вод скидів № 2, № 5, № 6 відповідають нормативам ГДС.

       Індекс ЛКП (лактозопозитивні кишкові палички) скидів № 2, 5, 6 складає 5000, 5000, 5000 в 1 дм3, при нормі затверджених властивостей зворотних вод 5000 в 1 дм3.

       В дослідженнях поверхневих вод р. Тетерів 500 м вище скиду № 2 та     р. Тетерів 500 м нижче скиду № 2 має місце перевищення граничнодопустимої концентрації для поверхневих водних об'єктів господарсько-побутового призначення (СанПин № 4630-88) по ХСК, БСК5, залізу. Вміст розчиненого кисню - 9,02-8,02 мгО2/дм3.

       За результатами хімічних досліджень вміст ХСК, БСК5, заліза у контрольованих створах (р. Тетерів 500 м вище та 500 м нижче скиду № 5) перевищує граничнодопустимі концентрації для поверхневих водних об'єктів господарсько-побутового призначення (СанПин № 4630-88). Вміст розчиненого кисню в р. Тетерів 500 м вище і 500 м нижче скиду № 5 -  8,23-8,64 мгО2/дм3.

       В поверхневих водах р. Кам'янка вміст розчиненого кисню 8,55-  8,29 мгО2/дм3. В створах спостережень 500 м вище та 500 м нижче скиду № 6 перевищення ГДК (рибогосподарські нормативи) спостерігається по таких показниках: азот амонійний, (нітрити – р. Кам’янка 500 м нижче скиду № 6), фосфати, залізо, ХСК, БСК5 .

Радіаційний стан

(грудень 2019 р.)

 

Результат пошуку зображень за запитом знак - радіація"

 

 За даними обласного центру з гідрометеорології, середньомісячний рівень гамма-фону по області у грудні становив 14мкР/год, що не перевищує нормативних показників та залишається на рівні значень попередніх місяців.

 Найвищий рівень природного гамма-фону зафіксований у Коростенському районі - 19мкР/год. У Овруцькому районі - 13мкР/год. У Новоград-Волинському районі, Олевському районі та

м. Житомир - 12мкР/год.