Житомирська обласна державна адміністрація

Управління екології та природних ресурсів

ОГЛЯД

СТАНУ ДОВКІЛЛЯ

В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІЛипень 2020 року

Стан атмосферного повітря

(липень 2020 р.)


Моніторинг забруднення атмосферного повітря в місті Житомирі у липні здійснювався на двох стаціонарних постах. Визначався вміст чотирьох основних домішок:  завислих речовин, діоксиду сірки, оксиду вуглецю і діоксиду азоту.

У липні Житомирським ЦГМ відібрано 648 проби атмосферного повітря. Проби на вміст завислих речовин, діоксиду сірки, діоксиду азоту були проаналізовані в лабораторіях Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського. Вміст оксиду вуглецю визначався фахівцями Житомирського ЦГМ на місці.

За даними спостережень, загальний рівень забруднення повітря у липні оцінювався як низький.

Перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій відмічалось лише з діоксиду азоту, середньомісячна концентрація якого становила 2,5 ГДК с. д. (таблиця).

Середньомісячні концентрації інших домішок, що визначались, були нижче відповідних гранично допустимих концентрацій і складали: з діоксиду сірки - 0,8 ГДК с. д., завислих речовин - 0,5 ГДК с. д., з оксиду вуглецю - 0,2 ГДК с. д.

Максимальні концентрації становили: з діоксиду азоту – 1,1 ГДК м. р., з завислих речовин - 0,3 ГДК м. р., з оксиду вуглецю - 0,1 ГДК м. р., з діоксиду сірки — 0,1 ГДК м. р.

Забрудненість атмосферного повітря була майже однаковою на двох постах спостережень.


У порівнянні з червнем 2020 року вміст забруднювальних домішок у повітрі міста суттєво не змінився. Порівняно з липнем 2019 року рівень забруднення атмосферного повітря діоксидом азоту дещо підвищився, іншими домішками – не змінився.


Середньомісячні і максимальні концентрації забруднювальних речовин в атмосфері міста Житомира (в кратності середньодобових та максимально разових ГДК)

Таблиця

Домішки

Середньомісячні концентрації

Максимальні концентрації

Номери ПСЗ

По місту

Номери ПСЗ

По місту

1

2

червень 2020

липень 2020

липень 2019

1

2

червень 2020

липень 2020

липень 2019

Завислі речовини

0,5

0,6

0,6

0,5

0,5

0,3

0,3

0,3

0,3

0,4

Діоксид сірки

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

Оксид вуглецю

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Діоксид азоту

2,5

2,5

2,6

2,5

2,3

1,0

1,1

1,1

1,1

1,0


Стан забруднення поверхневих вод

(липень 2020 р.)Оцінка якості поверхневих вод здійснювалася на основі аналізу інформації стосовно величин гідрохімічних показників у порівнянні з відповідними значеннями їх гранично-допустимих концентрацій та фоновими показниками.

Інформацію про стан забруднення поверхневих вод у липні надали Басейнове управління водних ресурсів річки Прип’ять, КП Житомирської міської ради «Житомирводоканал», КП Новоград-Волинської міської ради «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства», банкното-монетний двір Національного банку України, міське КП «Бердичівводоканал».

Басейнове управління водних ресурсів річки Прип'ять протягом липня 2020 року проводило державний моніторинг якісного стану масивів поверхневих вод, забір води з яких здійснюється для задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення на 7 пунктах спостережень та 1 транскордонному створі.

За результатами проведених досліджень гідрохімічний стан води у липні знаходився на задовільному рівні з незначними сезонними змінами якісних хімічних та фізико-хімічних показників, які характерні для літнього періоду року.

Основні фактори, які вплинули на якісний стан води, це інтенсивні опади у I та ІІ декаді липня, сезонні (літні) гідробіологічні та гідрохімічні процеси. У річках суббасейну Прип’яті та в річках Возня та Ірша (Малинське водосховище) водозбірні басейни яких заболочені відмічався ріст заліза загального. Знизилося органічне забруднення по усіх створах, крім р. Уж.

Слід відмітити, що інтенсивність «цвітіння» води на даний момент спостерігається тільки в річках Гнилоп’ять та Тетерів і є набагато нижчою ніж у попередні роки.

У порівняльних значеннях за основними показниками якість води протягом липня, в середньому, складала:

Значення вмісту розчиненого у воді кисню протягом липня знаходились у межах нормативних значень і в середньому складали: суббасейн Прип’яті - 8,24-9,04 мгО2/дм3 ; суббасейн середнього Дніпра – 7,29-9,28 мгО2/дм3.

Характеристика якісного стану поверхневих вод у суббасейні річки Прип’ять, порівняно з червнем 2020 року:

1. Новоград-Волинське водосховище на р. Случ, питний водозабір м. Новоград-Волинський.

Якісний стан питного водосховища суттєвих змін не зазнає. Фіксується зниження органічного забруднення за показниками ХСК з 35,36 до 31,10 мгО2/дм3, сульфатів з 54 до 32 мг/дм3, марганцю з 0,096 до 0,088 мг/дм3, азоту загального з 1,05 до 0,66 мг/дм3, азоту нітритного з 0,015 до 0,010 мг/дм3, азоту нітратного з 0,65 до 0,23 мг/дм3. Визначається ріст заліза загального з 0,552 до 0,595 мг/дм3 та фосфору ортофосфатів з 0,029 до 0,043 мг/дм3.2. р. Уж, питний водозабір м. Коростень.

Якісний стан водосховища змінився, фіксується ріст органічного забруднення за показниками ХСК з 22,04 до 29,16 мгО2/дм3, БСК5 з 2,48 до 2,64 мгО2/дм3, азоту амонійного з 0,27 до 0,39 мг/дм3, заліза загального з 1,150 до 1,815 мг/дм3, марганцю з 0,149 до 0,180 мг/дм3. Знизився нітроген нітритний з 0,011 до 0,007 мг/дм3, нітроген нітратний з 0,40 до 0,23 мг/дм3 та сульфати з 51 до 48 мг/дм3.

3. р. Уборть, с. Рудня Хочинська, кордон з Республікою Білорусь.

Якісний стан поверхневої води суттєвих змін не зазнає. Фіксується незначне зниження органічного забруднення за ХСК з 46,29 до 42,77 мгО2/дм3, БСК5 з 3,44 до 3,28 мгО2/дм3, вмісту марганцю з 0,112 до 0,07 мг/дм3, нітрогену загального з 0,031 до 0,007 мг/дм3, нітрогену амонійного з 0,49 до 0,39 мг/дм3, нітрогену нітритного з 0,031 до 0,007 мг/дм3 та нітрогену нітратного з 1,03 до 0,50 мг/дм3. Кольоровість води підвищилась з 125 до 350 градусів, як результат, вміст заліза загального зріс з 1,392 до 3,932 мг/дм3, а фосфор ортофосфатів з 0,014 до 0,033 мг/дм3.
Характеристика якісного стану масивів поверхневих вод у суббасейні середнього Дніпра, порівняно з червнем 2020 року:

1. Водосховище «Відсічне» на р. Тетерів, питний водозабір м. Житомир.

Якісний стан питного водосховища характеризується як стабільний. Показники, які характеризують органічне забруднення без змін і знаходяться на рівні: ХСК – 30,72 мгО2/дм3, БСК53,04 мгО2/дм3. Визначається зниження вмісту заліза загального з 0,471 до 0,450 мг/дм3, сульфатів з 58 до 42 мг/дм3, нітрогену загального з 0,50 до 0,45 мг/дм3, нітрогену нітритного з 0,007 до 0,004 мг/дм3 та нітрогену нітратного з 0,24 до 0,12 мг/дм3.2. Іршанське водосховище на р. Ірша, питний водозабір смт Нова Борова.

Якісний стан водосховища суттєвих змін не зазнає. Визначається зниження заліза загального з 0,223 до 0,212 мг/дм3, нітрогену нітритного з 0,006 до 0,003 мг/дм3, нітрогену нітратного з 0,16 до 0,10 мг/дм3. Показники ХСК – 25,27 мгО2/дм3, БСК52,48 мгО2/дм3.3. Малинське водосховище на р. Ірша, питний водозабір м. Малин.

Якісний стан водосховища характеризується як стабільний, відмічається зниження органічного забруднення за показниками ХСК з 27,04 до 23,33 мгО2/дм3 і БСК5 з 2,56 до 2,40 мгО2/дм3, марганцю з 0,339 до 0,140 мг/дм3 та сульфатів з 131 до 90 мг/дм3. Вміст заліза загального зріс з 0,297 до 0,430 мг/дм3 та фосфор ортофосфатів з 0,012 до 0,033 мг/дм3.


4. Вознянське водосховище на р. Возня. питний водозабір м. Малин.

Якісні показники стабільні, ХСК знизилося з 29,12 до 27,22 мгО2/дм3, а БСК5 з 2,72 до 2,56 мгО2/дм3. Підвищився вміст заліза загального з 0,918 до 1,694 мг/дм3 та марганцю з 0,125 до 0,220 мг/дм3.5.Бердичівське водосховище на р. Гнилоп’ять, питний водозабір м. Бердичів.

Фіксується зниження сполук нітрогенної групи, а саме нітрогену загального з 0,49 до 0,36 мг/дм3, нітрогену амонійного з 0,22 до 0,13 мг/дм3, нітрогену нітритного з 0,005 до 0,003 мг/дм3, нітрогену нітратного з 0,27 до 0,23 мг/дм3, сульфатів з 61 до 45 мг/дм3, заліза загального з 0,331 до 0,250 мг/дм3 та марганцю з 0,064 до 0,048 мг/дм3. Погіршився стан води за показниками органічного забруднення ХСК з 33,28 до 38,08 мгО2/дм3, БСК5 з 3,36 до 3,44 мгО2/дм3 та вміст фосфору ортофосфатів з 0,016 до 0,105 мг/дм3.За даними моніторингу поверхневих вод, проведеного КП «Житомирводоканал» в липні 2020 р. забруднення р. Тетерів та р. Кам'янка недостатньо очищеними стічними водами не зафіксовано.

Якість зворотних вод скидів № 2, № 5, № 6 відповідають гранично-допустимому скиду (ГДС) речовин у водний об’єкт за стічними водами.

В скиді № 5 зафіксовано незначне перевищення індексу ЛКП (лактозопозитивні кишкові палички) 6 200 в 1 дм3 при нормі затверджених властивостей зворотних вод 5 000 в 1 дм3, в скидах № 2, 6 індекс ЛКП складає 5 000 в 1 дм3.

По створах р. Тетерів 500 м вище та 500 м нижче скиду № 2, р. Тетерів 500 м вище та 500 м нижче скиду № 5 поверхнева вода не відповідає господарсько-побутовому нормативу СанПин № 4630-88 по показниках ХСК, БСК5, залізу . Вміст розчинного кисню 8,58-8,16, 8,25-7,98 мгО2/дм3 .

По створах р. Кам'янка (річка 500 м вище скиду № 6 та 500 м нижче скиду № 6) по показниках ХСК, БСК, азоту амонійного, фосфатах, залізу, нітритах (річка 500 м нижче скиду № 6) поверхнева вода не відповідає рибогосподарському нормативу (ОБУВ). Вміст розчинного кисню - 7,25-6,83 мгО2/дм3.Радіаційний стан (липень 2020 р.)За даними обласного центру з гідрометеорології, середньомісячний рівень гамма-фону по області у липні становив 13 мкР/год, що не перевищує нормативних показників та залишається на рівні значень попередніх місяців.

Найвищий рівень природного гамма-фону зафіксований у Коростенському районі – 18 мкР/год. В Овруцькому районі – 13 мкР/год, у Новоград-Волинському районі та місті Житомир – 12 мкР/год, в Олевському районі – 11 мкР/год.