Житомирська обласна державна адміністрація

Управління екології та природних ресурсів

       

 

ОГЛЯД

СТАНУ ДОВКІЛЛЯ

В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ

грудень 2018 року

Стан атмосферного повітря

(грудень 2018р.)

       Моніторинг забруднення атмосферного повітря  в місті  Житомирі у грудні здійснювався на двох стаціонарних постах спостережень: ПЗС №1 – вул.Вітрука, 31; ПЗС №2 – вул. Михайла Грушевського, 14/20.

       Визначався вміст чотирьох основних домішок: завислих речовин, діоксиду сірки, оксиду вуглецю та діоксиду азоту. Специфічні домішки – вісім важких металів, визначались тільки на ПЗС №1 (вул.Вітрука, 31).

   Інформація по стану забруднення атмосферного повітря не надходила.

 

 

Стан забруднення поверхневих вод

(грудень 2018р.)

Оцінка якості поверхневих вод здійснювалася на основі аналізу  інформації стосовно величин гідрохімічних показників у порівнянні з відповідними значеннями їх гранично-допустимих концентрацій та фоновими показниками.

Інформацію про стан забруднення поверхневих вод у листопаді надали Басейнове управління водних ресурсів річки Прип’ять, КП  Житомирської міської ради «Житомирводоканал», КП Новоград-Волинської міської ради «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства», банкнотно-монетний двір Національного банку України.

Басейнове управління водних ресурсів річки Прип'ять інформує, що за результатами проведених досліджень гідрохімічний стан води у питних водосховищах та водних об'єктах рибогосподарського призначення протягом грудня 2018 року знаходився на задовільному рівні, фіксувались позитивні сезонні зміни якісних показників, пов’язані з процесами самоочищення води, характерними для зимового періоду року, а саме зниження в річці Ірша та Возня заліза загального, азоту амонійного та фосфатів.

За результатами досліджень відмічається наступна тенденція щодо зміни якості поверхневих вод у порівняльних значеннях:

- з відповідним місяцем 2017 року - в суббасейні річки Прип’ять якісний стан водних об'єктів не погіршений, а в суббасейні середнього Дніпра в річці Ірша (Малинське водосховище) погіршений за вмістом марганцю.

- з відповідними періодами 2013-2017 років - в суббасейні річки Прип'ять якісний стан водних об'єктів не погіршений, а в суббасейні середнього Дніпра в річках Ірша, Возня та Тетерів погіршений за вмістом марганцю.

Вміст розчиненого у воді кисню в грудні продовжував поступово зростати до оптимальних значень, характерних для зимового періоду  і становив в річках суббасейну Прип'яті 11,68 мгО2/дм3, а середнього Дніпра від 11,92 до 14,56 мгО2/дм3.

Характеристика якісного стану водних об'єктів у суббасейні річки Прип’ять порівняно з листопадом 2018 року:

1.Новоград-Волинське водосховище на р.Случ. питний водозабір м.Новоград - Волинський. Якісний стан характеризується як стабільний, вміст заліза загального знизився з 0,37 до 0,332 мг/дм3, фосфатів з 0,12 до 0,03 мг/дм3 та азоту амонійного з 0,20 до 0,14 мг/дм3.

 

 

 

Характеристика якісного стану водних об’єктів у суббасейні середнього Дніпра порівняно з листопадом 2018 року:

1.Водосховище «Відсічне» на р.Тетерів, питний водозабір м.Житомира. Визначається ріст органічного забруднення води ХСК з 30,70 до 35,77 мгО2/дм3 та заліза загального з 0,322 до 0,359 мг/дм3, решта показників у межах значень характерних для даного періоду року.

2. Іршанське водосховище на р.Ірша, питний водозабір смт. Нова Борова. Якісний стан характеризується як стабільний, фіксується лише зниження заліза загального з 0,284 до 0,258 мг/дм3, решта показників без змін.

3. Малинське водосховище на р,Ірша, питний водозабір м. Малина. Якість води не погіршилась, відмічається зниження органічного забруднення ХСК з 32,69 до 30,46 мгО2/дм3, заліза з 0,319 до 0,288 мг/дм3 та ріст марганцю з 0,29 до 0,36 мг/дм3.

 

 

4. Вознянське водосховище на р.Возня. питний водозабір м. Малина. Якісний стан водосховища суттєвих змін не зазнає, фіксується зниження  заліза загального з 0,884 до 0,55 мг/дм3, решта показників без суттєвих змін.

З метою подальшого контролю за якістю води річок Случ і Хомора 12.12.2018 року лабораторією моніторингу вод та ґрунтів додатково відібрано та досліджено 5 проб води та виконано 115 вимірювань складу та властивостей води за гідрохімічними показниками від кордону Хмельницької і Житомирської областей до м.Новоград-Волинський.

За результатами аналізів продовжують зберігатися негативні зміни якісних показників води в р. Хомора, а саме прозорість води знизилась до 13-17см при нормі більше 20см  та кольоровість води при фонових значеннях 35-40 градусів зросла до 65-75 градусів, запах води з «річкового» інтенсивністю 2 бали  змінився до «специфічного»  інтенсивністю 3 бали. Фіксується підвищення органічного забруднення БСК5 з 4,88-5,2 до 5,04-6,96 мгО2/дм3 та вмісту марганцю з 0,19-0,25 до 0,3-0,41 мг/дм3.

 

 

 

 

Максимальні значення цих показників визначаються на кордоні Хмельницької та Житомирської областей. Разом з тим, у зв’язку із зниженням температури води вміст розчиненого кисню у даному створі зріс до нормативних значень з 2,56 до 5,68 мг/дм3.

В річці Случ від м. Баранівка до с. Івашківка Новоград-Волинського району також фіксується зниження вмісту розчиненого у воді кисню з 6,32-9,2 до 11,68-13,60 мгО2/дм3. Показники, які характеризують органічне забруднення порівняно з листопадом в р.Случ також погіршились, так показник БСК5 зріс з 2,96-3,92 до 3,28-4,24 мгО2/дм3 та марганець з 0,07-0,11 до 0,11-0,17 мг/дм3.

 

 

         У грудні 2018 року в стічних водах очисних споруд Фабрики банкнотного паперу Банкнотно-монетного двору Національного банку України, що скидаються в р.Ірша перевищень допустимих норм ГДС не виявлено.

         За даними моніторингу поверхневих вод, проведеного КП

“Житомирводоканал” в грудні місяці 2018 р. забруднення р. Тетерів та р.Кам'янка недостатньо очищеними стічними водами не зафіксовано. Якість зворотних вод скидів №2, № 5, № 6 відповідають нормативам ГДС.

Індекс ЛКП (лактозопозитивні кишкові палички) скидів № 2, 5, 6 складає 5000, 5000, 5000 в 1дм3, при нормі затверджених властивостей зворотних вод 5000 в 1 дм3.

В аналізах проб води р.Тетерів 500м вище скиду №2 та р. Тетерів 500м нижче скиду №2 має місце перевищення граничнодопустимої концентрації для поверхневих водних об'єктів господарсько-побутового призначення (СанПин № 4630-88) по ХСК, БСК5, залізу. Вміст розчинного кисню 9,07 — 8,66 мгО2/дм3.

За результатами хімічних досліджень вміст ХСК, БСК5, залізу у контрольованих створах (р.Тетерів 500м вище та 500м нижче скиду №5) перевищує граничнодопустимі концентрації для поверхневих водних об'єктів господарсько-побутового призначення (СанПин № 4630-88). Вміст розчинного кисню в р. Тетерів 500м вище і 500м нижче скиду № 5 відповідає 8,72-9,27 мгО2/дм3.

              В пробах води р.Кам'янка вміст розчиненого кисню 8,79—8,99 мгО2/дм3. В створах спостережень 500м вище та 500м нижче скиду №6 перевищення ГДК (рибогосподарські нормативи) спостерігається по таких показниках: азот амонійний, (нітрити – р. Кам’янка 500м нижче скиду №6), фосфати, залізо, ХСК, БСК5 .

 

Радіаційний стан

(грудень 2018р.)

За даними обласного центру з гідрометеорології, середньомісячний рівень гамма-фону по області у грудні становив  14мкР/год, що не перевищує нормативних показників та залишається на рівні значень попередніх місяців.

Найвищий рівень природного гамма-фону зафіксований у     Коростенському районі – 18мкР/год; в Овруцькому районі –  13мкР/год, у Новоград-Волинському, Олевському районі та м. Житомир – 12мкР/год.

 

Радіоактивне забруднення атмосферного повітря Житомирської області: