Житомирська обласна державна адміністрація

  Управління екології та природних ресурсів

 

https://www.zhitomir.info/f/images/2020/04/07/191281/4d43a2e1560ee55619ddeccbe9d6c1e0_w859_h569.jpg 

 

ОГЛЯД

СТАНУ ДОВКІЛЛЯ

В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Квітень 2020 року

                                                                                                                                 

Стан атмосферного повітря

(квітень 2020 р.)

 

Langit Biru Internet and Printing Cafe - About | Facebook

                                                                                                                                    

Моніторинг забруднення атмосферного повітря  в місті  Житомирі у квітні здійснювався на двох стаціонарних постах. Визначався вміст чотирьох основних домішок:  завислих речовин, діоксиду сірки, оксиду вуглецю і діоксиду азоту. 

У квітні Житомирським ЦГМ відібрано 400 проб атмосферного повітря.   Проби на вміст завислих речовин, діоксиду сірки, діоксиду азоту були проаналізовані в лабораторіях Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського. Вміст оксиду вуглецю визначався фахівцями Житомирського ЦГМ на місці.

За даними спостережень загальний рівень забруднення повітря за ІЗА (індекс забруднення атмосфери) у квітні оцінювався як низький.

Перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій відмічалось лише з діоксиду азоту, середньомісячна концентрація якого становила 3,0 ГДК с. д. (таблиця).

Середньомісячні концентрації інших домішок, що визначались були нижче відповідних гранично допустимих концентрацій і складали: з діоксиду сірки -    0,8 ГДК с. д., завислих речовин - 0,5 ГДК с. д., з оксиду вуглецю - 0,1 ГДК с. д.

Максимальні концентрації становили: з діоксиду азоту – 1,8 ГДК м. р., з завислих речовин - 0,3 ГДК м. р., з оксиду вуглецю - 0,7 ГДК м. р., з діоксиду сірки - 0,2 ГДК м. р.

У порівнянні з попереднім місяцем у атмосферному повітрі підвищився вміст діоксиду азоту, завислих речовин і оксиду вуглецю.

Порівняно з квітнем 2019 року підвищився вміст діоксиду азоту та завислих речовин.

 

Середньомісячні і максимальні концентрації забруднювальних речовин в атмосфері міста Житомира (в кратності середньодобових та максимально разових ГДК)

                                                                                                                                             Таблиця

 

 

Домішки

Середньомісячні концентрації

Максимальні концентрації

Номери ПСЗ

По місту

Номери ПСЗ

По місту

1

2

березень 2020

квітень 2020

квітень 2019

1

2

березень 2020

квітень 2020

квітень 2019

 Завислі речовини

0,6

0,7

0,5

0,6

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

0,4

Діоксид сірки

-

0,8

0,8

0,8

0,8

-

0,2

0,1

0,2

0,1

 Оксид вуглецю

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,7

0,1

0,2

0,7

0,2

Діоксид азоту

-

3,0

2,3

3,0

2,5

-

1,8

1,0

1,8

1,1

 

 

 

 

 

Стан забруднення поверхневих вод

(квітень 2020 р.)

 

http://www.zmuvg.gov.ua/img/dummies/rv001.jpg

 

       Оцінка якості поверхневих вод здійснювалася на основі аналізу інформації стосовно величин гідрохімічних показників у порівнянні з відповідними значеннями їх гранично-допустимих концентрацій та фоновими показниками.

       Інформацію про стан забруднення поверхневих вод у квітні надали Басейнове управління водних ресурсів річки Прип’ять, КП  Житомирської міської ради «Житомирводоканал», КП Новоград-Волинської міської ради «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства», банкното-монетний двір Національного банку України.

       Басейнове управління водних ресурсів річки Прип'ять протягом квітня 2020 року проводило державний моніторинг якісного стану масивів поверхневих вод, забір води з яких здійснюється для задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення на 7 пунктах спостережень та 1 транскордонному створі.

        За результатами проведених досліджень, якісний стан питних водосховищ протягом квітня 2020 року відповідав значенням характерним для березневих якісних показників.

        Відсутність формування паводкових процесів та відсутність опадів у березні та квітні, зниження водності річок вплинули на більш повільний процес щодо зміни якісних показників, так порівняно із березнем по усіх створах показники, які характеризують органічне забруднення визначались як стабільні, фіксувалось незначне зниження вмісту заліза загального та марганцю (крім Малинського водосховища на р. Ірша).       

        Порівняно з квітнем 2019 року в річках Уж та Случ  визначається ріст заліза загального та марганцю.

        Значення вмісту розчиненого у воді кисню протягом квітня знаходились у межах нормативних значень і в середньому складали: суббасейн Прип’яті - 9,52-11,84 мгО2/дм3 ;  суббасейн середнього Дніпра - 10,00-11,84 мгО2/дм3.

        Характеристика якісного стану поверхневих вод у суббасейні річки Прип’ять, порівняно з березнем 2020 року:

       1. Новоград-Волинське водосховище на р. Случ, питний водозабір м. Новоград-Волинський.

       Якісний стан питного водосховища суттєвих змін не зазнає. Фіксується  зниження  органічного забруднення за показниками ХСК з 30,96 до 29,40 мгО2/дмта  БСК5 з 2,88 до 2,72 мгО2/дм3,  заліза загального з 0,537 до 0,438 мг/дм3 та марганцю з 0,120 до 0,104 мг/дм3.

 

 

 

                 

       2. р. Уж, питний водозабір м. Коростень.

       Якісний стан водосховища характеризується як стабільний, відмічається зниження заліза загального з 0,992 до 0,755 мг/дм3, марганцю з 0,128 мг/дм3 до 0,12 та фосфатів з 0,02 до 0,008 мг/дм3 . Показники, які характеризують органічне забруднення без змін і знаходяться на рівні ХСК - 26,28 мгО2/дм3,  БСК5 - 2,72 мгО2/дм3, сульфати 42,0 мг/дм3.

           3. р. Уборть, с. Рудня Хочинська, кордон з Республікою Білорусь.

       Якість води не погіршилась, вміст сульфатів знизився  з 32 до 29 мг/дм3, залізо загальне  з 1,131 до 1,025 мг/дм3, марганець з 0,144 до 0,112 мг/дм3. Показники, які характеризують органічне забруднення ХСК – 37,24 мгО2/дм3, БСК5 – 3,36  мгО2/дм3. Кольоровість води зросла з 65 до 75 градусів.

 

 

        Характеристика якісного стану масивів поверхневих вод у суббасейні середнього Дніпра, порівняно з березнем 2020 року:

       1. Водосховище «Відсічне» на р. Тетерів, питний водозабір м. Житомир.

       Якісний стан питного водосховища суттєвих змін не зазнає. Фіксується  зниження заліза загального з 0,325 до 0,276 мг/дм3, азоту амонійного з 0,02 до 0,012 мг/дм3. Показники, які характеризують  органічне забруднення знаходяться на рівні: ХСК – 35,04 мгО2/дм3, БСК5 - 3,28  мгО2/дм3.

 

 

 

       2. Іршанське водосховище на р. Ірша, питний водозабір смт Нова Борова.

       Якісний стан покращився. Показники, які характеризують органічне забруднення знизились ХСК з 27,35 до 24,53 мгО2/дм3, БСК5 з 2,72 до 2,48 мгО2/дм3, сульфати з 54.0 до 45,0 мг/дм3, марганець з 0,056 до 0,04 мг/дм3.  залізо загальне з 0.287 до 0,262 мг/дм3, азот амонійний з 0,21 до 0,19 мг/дм3.

 

 

       3. Малинське водосховище на р. Ірша, питний водозабір м. Малин.

      Якісний стан водосховища характеризується як стабільний, відмічається зниження сульфатів з 93 до 86 мг/дм3, заліза загального з 0,312 до 0,287 мг/дм3, органічного забруднення за показниками ХСК з 29,46 до 26,28 мгО2/дм3 та БСК5 з 2,8 до 2,64 мгО2/дм3. Вміст марганцю зріс з 0,064 до 0,104 мг/дм3.

       4. Вознянське водосховище на р. Возня. питний водозабір м. Малин.

      Якість води у питному водозаборі покращилась. Показники  органічного забруднення знизились БСК5 – 2,88 до 2,56 мгО2/дм3 та  ХСК – з 31,56 до 24,53 мгО2/дм3, сульфати з 38,0 до 26,0 мг/дм3, залізо загальне з 0,495 до    0,412 мг/дм3, марганць з 0,117 до 0,072 мг/дм3.

 

 

       5.Бердичівське водосховище на р. Гнилоп’ять, питний водозабір м. Бердичів.

       Якість води у питному водозаборі покращилась. Фіксується зниження  заліза загального з 0,245 до 0,232 мг/дм3, марганцю з 0,096 до 0,064 мг/дм3, ХСК з 39,98 до 33,29 мгО2/дм3, БСК5 з 3,36 до 3,20 мгО2/дм3 та сульфатів з 54,0 до 48,0 мг/дм3.

 

 

 

        За даними моніторингу поверхневих вод, проведеного КП “Житомирводоканал” в квітні місяці 2020 р. забруднення р. Тетерів та р. Кам'янка недостатньо очищеними стічними водами не зафіксовано.

        Якість зворотних вод скидів № 2, № 5, № 6 відповідають гранично-допустимому скиду (ГДС) речовин у водний об’єкт.

        Індекс ЛКП (лактозопозитивні кишкові палички) скидів № 2, 5, 6 складає по 5000 в 1 дм3, при нормі затверджених властивостей зворотних вод 5000 в 1 дм3.

        По створах р. Тетерів 500 м вище та 500 м нижче скиду № 2, р. Тетерів 500 м вище та 500 м нижче скиду № 5, поверхнева вода не відповідає господарсько-побутовому нормативу СанПин № 4630-88 по показниках ХСК, БСК5, залізу.  Вміст розчинного кисню 10,17- 9,74 мгО2/дм3 .

        По створах р. Кам'янка (річка 500 м вище скиду № 6 та 500 м нижче скиду № 6) по показниках ХСК, БСК5, азоту ам., нітритах (річка 500 м нижче скиду № 6), фосфатах, залізу поверхнева вода не відповідає рибогосподарському нормативу (ОБУВ). Розчинний кисень 10,72-9,79 мгО2/дм3.

 

 

Радіаційний стан

(квітень 2020 р.)

 

https://simvolt.ua/images/xterra.JPG.pagespeed.ic._jn37JSS4N.jpg

 

 За даними обласного центру з гідрометеорології, середньомісячний рівень гамма-фону по області у квітні становив 13 мкР/год, що не перевищує нормативних показників та залишається на рівні значень попередніх місяців.

 Найвищий рівень природного гамма-фону зафіксований у Коростенському районі – 19 мкР/год. У Овруцькому – 13 мкР/год,  в Олевському районі та місті Житомирі – 12 мкР/год. У Новоград-Волинському районі – 11 мкР/год.