Про проведення І Великого

екологічного квесту «Захисник природи»

 

 

Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації, управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації спільно з Житомирським національним агроекологічним університетом та Житомирським обласним центром еколого- натуралістичної творчості учнівської молоді започатковує проведення 24-25 квітня 2018 року І Великого екологічного квесту «Захисник природи».

Метою заходу є залучення учнів закладів загальної середньої освіти та вихованців закладів позашкільної освіти області до науково-дослідницької і практичної діяльності в галузі екології та технології захисту довкілля, залучення педагогічних працівників  закладів освіти області до популяризації ефективного використання та збереження навколишнього середовища.

Квест проводиться у два етапи: І етап – відбірковий (заочний), ІІ етап – «Екологічний слід» -фінальний (обласний, очний).

Для участі в першому (відбірковому) етапі квесту необхідно надіслати заявку на участь у І етапі І Великого екологічного квесту «Захисник природи» за формою згідно з додатком та конкурсну роботу до10 квітня 2018 року відповідно до вимог проведення квесту на адресу: Житомирський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Житомирської обласної ради, проїзд акад. Тутковського, 10 м. Житомир, 10004.

Додаткова інформація за телефонами: (097) 398-62-32 – директор ЖОЦЕНТУМ ЖОР Бордюг Н.С., (0412)41-15-30–зав.відділом організаційно-масової роботи ЖОЦЕНТУМ ЖОР Кочук-Ященко Т.І.

 

 

Начальник управління освіти і науки         Л.П. Шевчук

 

 

 

 

 

Заявка

на участь у відбірковому етапі

І Великого екологічного квесту«Захисник природи»

 

 

 

Навчальнийзаклад,район, ОТГ_________________________________________

Прізвіще,ім`я, учасників_______________________________________________

Вікова категорія,клас_________________________________________________

____________________________________________________________________

Назва номінації ______________________________________________________

П.І.Б.керівника команди_______________________________________________

____________________________________________________________________

Контактний телефон, електронна адреса__________________________________

 

 

М.П.                                                                          Дата

 

 

 

 

 

Умови проведення

І Великого екологічного квесту «Захисник природи»

 

Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації, управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації спільно з Житомирським національних агроекологічним університетом та Житомирським обласним центром еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді проводить 19-20 (26-27) квітня 2018 року І Великий екологічний квест «Захисник природи» (надалі квест).

 

І. МЕТА КВЕСТУ:

залучення учнів закладів загальної середньої освіти та вихованців закладів позашкільної освіти області до науково-дослідницької та практичної діяльності в галузі екології та технології захисту довкілля, залучення педагогічних працівників  закладів освіти області до популяризації ефективного використання та збереження навколишнього середовища.

 

ІІ. ЗАВДАННЯ КВЕСТУ:

ü пошук і підтримка обдарованої учнівської молоді, залучення до проектно-пошукової діяльності з проблем ефективного та раціонального використання природних ресурсів;

ü сприяння професійному самовизначенню учнівської молоді;

ü задоволення потреб учнівської молоді у творчій самореалізації;

ü залучення педагогічних працівників до популяризації ефективного та раціонального природокористування.

 

ІІІ. УЧАСНИКИ КВЕСТУ

3.1. У квесті беруть участь учні закладів загальної середньої освіти та вихованці закладів позашкільної освіти області, які мають досвід підготовки пошуково-дослідницької проектної діяльності в галузі екології.

3.2. Учасниками квесту є учнівська молодь  таких вікових категорій:

від 6 до 7 років включно;

від 8 до 9 років включно;

від 10 до 11 років включно;

від 12 до 13 років включно;

від 14 до 17 років включно;

 

3.2. До місця проведення квесту учасники прибувають у супроводі керівника, який забезпечує безпеку життя і здоров’я учасників квесту.

3.5. Учасники квесту зобов’язані дотримуватися Умов проведення та програми квесту.

 

 

IV. ПОРЯДОК ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ КВЕСТУ

4.1. Квест проводиться у два етапи:

І етап: відбірковий (заочний);

ІІ етап «Екологічний слід»: фінальний (обласний, очний).

4.2. Для участі в першому етапі квесту необхідно надіслати заявку на участь у І етапі І Великого екологічного квесту «Захисник природи» за формою згідно з додатком та конкурсну роботу до 10 квітня 2018 року  відповідно до вимог проведення квесту на адресу: Житомирський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Житомирської обласної ради, проїзд акад. Тутковського, 10 м. Житомир, 10004.

 Журі квесту розглядає подані конкурсні роботи учасників І етапу і визначає переможців та учасників ІІ етапу.

Список учасників ІІ етапу квесту оприлюднюється на веб-сайті ЖОЦЕНТУМ ЖОР до 18 квітня 2018 року.

І етап квесту: відбірковий (заочний)

1.    Конкурс малюнків  (художня робота в довільній техніці, формат А–3  та виробів з природного та штучного матеріалів (висота виробу мінімум 30 см, матеріал довільний).Конкурсні роботи повинні відповідати номінаціям:

ü «Ми за чисте подвір’я»;

ü «Енергія  - подарунок людей»;

ü «Життя у краплі води»;

ü «Чистий подих»;

ü «Ліс – легені планети».

Учасники – учні таких вікових категорій:

1)   6 до 7 років включно;

2)   8 до 9 років включно;

3)   10 до 11 років включно.

На конкурс малюнків та виробів з природного матеріалу приймаються роботи виконані індивідуально та самостійно. Роботи повинні мати «візитну картку», на зворотному боці друкованими літерами позначити:

-         номінацію та назву роботи;

-         ім’я, прізвище, вік автора та клас;

-         повну назву закладу освіти та його поштову адресу з телефоном;

-         прізвище, ім’я, по-батькові керівника.

Переможці конкурсу малюнків та виробів з природного матеріалу нагороджуються дипломами та подарунками.

2.    Конкурс екологічних проектів відповідно теми на вибір :

ü «Greenpeace у боротьбі за чисте довкілля»,

ü «Екологічно чисте виробництво: майбутнє чи утопія?»,

ü «Альтернативна енергетика – виклик для України»,

ü «Цілі Сталого Розвитку для України: прогноз на 2030 рік».

ü «Екологічно чистий населений пункт».

Учасники – учні таких вікових категорій:

1)   12 до 13 років включно;

2)   14 до 17 років включно.

Екологічніпроекти мають бути виконані у складі команди, до якої  входить 3 – 5 осіб та оформлюються відповідно до таких вимог:

текст друкується шрифтом TimesNewRoman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм;

екологічні проекти повинні  мати титульну сторінку, зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;

екологічні проекти обов’язково мають містити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;

загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 15 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел;

креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.

Екологічні проекти виконуються українською мовою.

Екологічні проекти подаються до 10 квітня 2018 року в друкованому вигляді та на електронних носіях на адресу: Житомирський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Житомирської обласної ради, проїзд акад. Тутковського, 10 м. Житомир, 10004.

Найкращі роботи конкурсу екологічних проектів запрошуються до участі у ІІ етапі квесту.

 

 

Критерії оцінювання екологічних проектів:

v актуальність обраної теми - до 10 балів;

v самостійність, особистий вклад учасників в проект - до 20 балів;

v рівень складності проекту (із врахуванням віку учасників) - до 15 балів;

v доцільність та коректність використаних методів - до 10 балів;

v практична ефективність проекту - до 20 балів;

v функціональна спроможність і відтворюваність проекту - до 15 балів;

v обґрунтованість висновків, їх відповідність темі проекту - до 10 балів.

Загальна сума балів, яку можутьотримати учасники заекологічний    проект  – 100 балів.

 

ІІ етап квесту «Екологічний слід»: фінальний (обласний, очний)

ІІ етап квесту передбачає захист екологічних проектів та проходження самого квесту.

Захист екологічних проектів оцінюється за такими критеріями:

з/п

Критеріїоцінки

Максимальнакількістьбалів

1.

Актуальність проекту

10

2.

Творчий підхід та наукова новизна екологічного проекту

20

3.

Наукова обґрунтованість екологічного проекту

10

4.

Презентаційні навички, чіткість викладення матеріалу

10

5.

Вміння вести науковий діалог, аргументованість висновків

10

6.

Придатність проекту для практичного застосування

20

7.

Робота в команді, взаємодія

20

 

 

 

Загальна сума балів, яку можутьотримати учасники за захист екологічних    проектів  – 100 балів.

Переможці ІІ фінального етапу квесту нагороджуються дипломами та подарунками.

 

V. ФІНАНСОВІ УМОВИ

Витрати на організацію та проведення квесту здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.