image002.jpg

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом  начальника управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації

03.10.2018    39-ОД

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії “В” –головного  спеціаліста відділу регулювання у сфері земельних і водних відносин та моніторингу  управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації

 

 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов’язки

1. Забезпечує реалізацію державної політики у сфері:

охорони навколишнього природного середовища;

раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів (земля, поверхневі та підземні води).

2.  В установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє  з іншими структурними підрозділами, апаратом місцевих державних адміністрацій, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на відділ завдань та здійснення запланованих заходів.

3.   Приймає участь у розробці та реалізації державних та місцевих програм охорони навколишнього природного середовища в межах компетенції відділу.

4. Надає адміністративні послуги.

5. Здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень.

6.  Розглядає за дорученням начальника відділу матеріали щодо надання у власність, користування змін умов користування землями  державної власності громадянам і юридичним особам відповідно до вимог та в порядку, визначеному чинним законодавством.

7. Розглядає  проекти землеустрою щодо відведення  земельних ділянок природно - заповідного та іншого природоохоронного призначення, земельних ділянок, розташованих на території чи в межах об’єкта природно – заповідного фонду або прибережної захисної смуги, та інших випадках встановлених законодавством та готує проекти відповідей. 

8.   За дорученням начальника управління готує матеріали до засідань  комісії по розгляду звернень підприємств, організацій, установ і громадян щодо надання в користування земельних ділянок та водних об’єктів, яка утворена при облдержадміністрації.  

9. Розглядає  матеріали  по укладанню з підприємствами та фізичними особами – підприємцями договорів оренди земельних ділянок.

10. Створює та веде кадастр управління.

11. Створює та веде бази даних договорів оренди  невитребуваних (нерозподілених) земельних часток (паїв).

12.  Розглядає та погоджує договори оренди по невитребуваних  (нерозподілених) земельних частках  (паях) по даним районних державних адміністрацій.  

13. Здійснює взаємодію з районними державними адміністраціями  при укладанні договорів оренди по невитребуваних (нерозподілених) земельних частках (паях).

14. Здійснює аналіз використання площ земель в межах області.

15. Приймає участь у проведенні моніторингу стану навколишнього природного середовища, земельних ділянок та водних об’єктів області.

16. В установленому порядку веде ділове листування з державними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями з питань, що стосуються діяльності відділу.

17.  Приймає участь у  розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань охорони навколишнього природного середовища.

18.  Приймає участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади.

19.  Приймає участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи.

20.  Проводить підготовку самостійно або разом з іншими структурними підрозділами управління інформаційних та аналітичних матеріалів відповідної галузі для подання голові обласної державної адміністрації.

21.  Готує  пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до компетенції відділу, і внесення їх в установленому порядку на розгляд облдержадміністрації та Міністерства екології та природних ресурсів.           

22.  Співпрацює  з недержавними організаціями, службами та закладами, з питань охорони навколишнього природного середовища.

23. Готує щороку спільно з відповідними органами виконавчої влади доповідь про стан навколишнього природного середовища області і екологічного паспорту  в межах компетенції відділу.   

24.  Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є відділ.

25.       Забезпечує кваліфікований, об’єктивний, своєчасний розгляд звернень  громадян, підприємств, установ, організацій, депутатські звернення та запити у межах своєї компетенції.

26.  Забезпечує  захист персональних даних.

27.   Приймає участь у нарадах, семінарах та конференціях з питань, що належать до компетенції відділу.

28.   Постійно  підвищує свою кваліфікацію, ефективність та якість роботи.

29.  Здійснює інші повноваження, що передбачені Конституцією та законами України.

30.  Виконує окремі доручення керівництва управління.

 

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 4800,0 гривень, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, інші надбавки та премії – відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

До участі в конкурсі подаються такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5)  оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого  посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходження тестування);

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

 

Строк подання документів: до 16:45  19 жовтня  2018 року за адресою: м. Житомир, вул. Театральна 17/20.

 

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

10014, м. Житомир, вул. Театральна 17/20, 

о 10:00     24 жовтня  2018 року

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Бохонько Катерина Анатоліївна

(0412) 22-08-24, pryroda@ecology.zt.gov.ua

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

1.

Освіта

Наявність вищої освіти  не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра 

2.

Досвід роботи

Не потребує

3.

Володіння мовами

Вільне володіння державною мовою

 

ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНТНОСТІ

 

Вимога

Компоненти вимоги 

1

Уміння працювати з комп’ютером

рівень досвідченого користувача, навички роботи з інформаційно-пошуковими  системами в мережі Інтернет; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel).

 

2

Необхідні ділові якості

аналітичні здібності, оперативність, уміння працювати в команді.

3

Необхідні особистісні якості

 ініціативність, відповідальність, комунікабельність, порядність

 

ПРОФЕСІЙНІ ЗНАННЯ

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про запобігання корупції»

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Земельний кодекс України;

Водний кодекс України;

Податковий кодекс України;

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища”;

Закон України „Про  землеустрій”;

Закон України „Про оренду землі”;

Закон України  „Про державну експертизу землевпорядної документації”;

Закон України „Про охорону земель”; 

Закон України „Про оцінку земель”;

Закон України „Про природно – заповідний фонд України”;

Закон України „Про державний земельний кадастр”;

Закон України „Про адміністративні послуги”.